Hier vind je onze informatiebladen, onderzoeken en andere publicaties over het VN-verdrag Handicap. En ook onze lobbybrieven. Lobbybrieven staan onderaan de pagina, scroll naar beneden of klik op de link Direct naar lobbybrieven.

 

 

Direct naar de lobbybrieven

Handreiking – Bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord

mei 2018

rode puzzelstukjes coverbeeldDeze handleiding helpt lokale belangenbehartigers om bij de gemeentelijke politieke partijen die het coalitieakkoord maken, aandacht te vragen voor inclusie. In de handleiding staan bouwstenen die de coalitiepartijen letterlijk kunnen opnemen in het nieuwe coalitieakkoord. Bouwstenen die het coalitieakkoord inclusief maken. Er staan ook bouwstenen in voor een makkelijk leesbare versie van het coalitieakkoord.

Informatieblad – Een inclusief coalitieakkoord voor uw gemeente

december 2017

rood verkiezingspotloodWaar moet een inclusief coalitieakkoord aan voldoen? En hoe kun je ervoor zorgen dat een inclusief akkoord ook wordt uitgevoerd? Informatieblad voor lokale belangenbehartigers.

Informatieblad VN-verdrag Handicap en wonen

november 2017

Informatieblad voor lokale belangenbehartigers. Het VN-verdrag Handicap is een steun in de rug voor belangenbehartigers die opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking. Het VN-verdrag Handicap kan helpen bij de beïnvloeding van het woonbeleid van de gemeente.

VN-verdrag lokaal – vraag en antwoord

november 2017

Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap is in 2016 geratificeerd. Het VN-verdrag Handicap moet de komende jaren worden uitgevoerd. Ook lokaal. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. Lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden hebben hier veel vragen over. Hoe moet de gemeente het VN-verdrag Handicap gaan uitvoeren? En wat kun je als belangenbehartiger of vertegenwoordiger van mensen met een beperking zelf doen om de uitvoering van het VN-verdrag binnen je gemeente echt vooruit te helpen? Deze brochure geeft antwoord op deze vragen.

Lobbybrieven

VN-verdrag Handicap