Hier vind je onze informatiebladen, onderzoeken en andere publicaties over het VN-verdrag Handicap. En ook onze lobbybrieven. Lobbybrieven staan onderaan de pagina, scroll naar beneden of klik op de link Direct naar lobbybrieven.

 

 

Direct naar de lobbybrieven

Manifest VN-verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking

december 2018

Met dit manifest willen belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking aandacht vragen voor een specifieke uitwerking van het VN verdrag Handicap voor de rechten van mensen met een verstandelijke beperking. Dit manifest is opgesteld door KansPlus, Sien, Naar Keuze, Vereniging Angelmansyndroom Nederland, Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland, SOL Limburg, Platform VG Zuidoost Brabant, Platform VG Midden en West Brabant, Platform VG Haaglanden, Op weg met de ander, Stichting Downsyndroom, LFB, LSR, Dit Koningskind, Helpende Handen. Deze organisaties maken zich gezamenlijk sterk voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, en maken onderdeel uit van het netwerk van Ieder(in).

Handreiking – Bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord

mei 2018

rode puzzelstukjes coverbeeldDeze handleiding helpt lokale belangenbehartigers om bij de gemeentelijke politieke partijen die het coalitieakkoord maken, aandacht te vragen voor inclusie. In de handleiding staan bouwstenen die de coalitiepartijen letterlijk kunnen opnemen in het nieuwe coalitieakkoord. Bouwstenen die het coalitieakkoord inclusief maken. Er staan ook bouwstenen in voor een makkelijk leesbare versie van het coalitieakkoord.

Informatieblad – Een inclusief coalitieakkoord voor uw gemeente

december 2017

rood verkiezingspotloodWaar moet een inclusief coalitieakkoord aan voldoen? En hoe kun je ervoor zorgen dat een inclusief akkoord ook wordt uitgevoerd? Informatieblad voor lokale belangenbehartigers.

Informatieblad VN-verdrag Handicap en wonen

november 2017

Informatieblad voor lokale belangenbehartigers. Het VN-verdrag Handicap is een steun in de rug voor belangenbehartigers die opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking. Het VN-verdrag Handicap kan helpen bij de beïnvloeding van het woonbeleid van de gemeente.

1 2

Lobbybrieven

VN-verdrag Handicap