Direct naar de lobbybrieven

Schaduwrapportage VN-verdrag Handicap

december 2019

illustratie coverbeeldSchaduwrapportage van de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag Handicap over de Nederlandse uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking en op bronnenonderzoek. De rapportage wordt in 2020 aangeboden aan het VN-comité in Genève.

Citaten achterbanraadpleging NGO-rapportage en het VN-vertelpunt

december 2019

Tussen 2017 en 2019 zijn in totaal 705 ervaringsverhalen gemeld bij het VN-vertelpunt. De bijlage bevat een selectie uit deze ervaringsverhalen.

Achterbanraadpleging NGO-rapportage VN-verdrag Handicap

december 2019

Het is belangrijk dat de schaduwrapportage echt de ervaringen en opvattingen van mensen met een beperking of aandoening zelf weergeeft. Deze achterbanraadpleging was één van de manieren waarop mensen hun bijdrage hebben geleverd.

Verslag van raadpleging via het VN-vertelpunt

december 2019

Doelstelling van het VN-vertelpunt was het ophalen van ervaringsverhalen. In het verslag worden den verzamelde verhalen geduid en in de juiste context geplaatst. Om zo een handreiking te bieden aan de onderzoekers ten behoeve van de Schaduwrapportage.

Handreiking – Bouwstenen voor een inclusief coalitieakkoord

mei 2018

rode puzzelstukjes coverbeeldDeze handleiding helpt lokale belangenbehartigers om bij de gemeentelijke politieke partijen die het coalitieakkoord maken, aandacht te vragen voor inclusie. In de handleiding staan bouwstenen die de coalitiepartijen letterlijk kunnen opnemen in het nieuwe coalitieakkoord. Bouwstenen die het coalitieakkoord inclusief maken. Er staan ook bouwstenen in voor een makkelijk leesbare versie van het coalitieakkoord.

1 2