Direct naar de lobbybrieven

Onderzoek Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

december 2019

Onderzoek Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Het doel van het VN-verdrag Handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Dit betekent dat ook op de arbeidsmarkt de rechten van mensen met een beperking zeker moeten zijn. Maar in hoeverre is dit het geval? Dit onderzoek biedt inzicht aan Ieder(in) voor de visie op de inclusieve arbeidsmarkt.

Zelf je dagbesteding kiezen in de Wlz

april 2019

Omslag onderzoek Zelf je dagbesteding kiezen in de WLZEen onderzoek van Ieder(in), KansPlus en LSR voor het programma ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’. Het gaat over de vele veranderingen in de wetgeving. Er is minder geld voor vervoer naar de dagbesteding. De organisaties hebben onderzocht wat mensen met een beperking en hun familie hiervan vinden.

Rapport Thermometer Beschut werk

april 2019

Omslag Rapport Thermometer Beschut werkBeschut werk maakt sinds 2015 deel uit van de Participatiewet. Mensen die een beroep doen op de regeling ‘Beschut werk’ hebben meer aandacht en begeleiding nodig op de werkplek dan wat normaal gesproken van een werkgever kan worden verwacht.  De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft een overzicht van de stand van zaken Beschut werk gemaakt. In de LCR Werkgroep Beschut was ook Ieder(in) vertegenwoordigd.

Magazine Meer wegen naar werk

december 2018

Magazine voor werkgevers, ondernemers en HR-professionals die ruimte willen maken voor werknemers met een beperking.

1 2

Lobbybrieven

Werk