Hier vindt u onze handreikingen, onderzoeken, lobbybrieven en andere publicaties over wonen. De lobbybrieven vindt u onderaan de pagina.

Direct naar de lobbybrieven

Informatieblad Feiten en cijfers over wonen en zorg

december 2018

Omslag Informatieblad Feiten en cijfers wonen en zorgOok voor lokale belangenbehartiging geldt dat het helpt als je de beschikking hebt over lokale cijfers. Met zulke cijfers kun je je argumenten kracht bij zetten.
Hoewel er veel verschillende bronnen zijn voor cijfers op gemeentelijk of regionaal niveau, zijn cijfers over de eigen gemeente of regio niet altijd eenvoudig te vinden. We zetten daarom in dit informatieblad een aantal informatiebronnen op een rij.

Informatieblad Dromen over wonen, VN-verdrag Handicap in de praktijk

december 2018

Omslag Dromen over wonenDit informatieblad is gebaseerd op een drietal regionale bijeenkomsten “Dromen over wonen” in Assen, Eindhoven en Amsterdam in het najaar van 2018. Belangenbehartigers gingen hier met elkaar en met gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen in gesprek om de mogelijkheden te verkennen van het VN-verdrag voor het realiseren van hun woondromen.

Informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheid

juli 2018

Omslag Informatieblad Omgevingsvisie en toegankelijkheidGemeenten gaan aan de slag met het maken van een Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument. Het en is richtinggevend voor al het beleid over de natuurlijke en gebouwde omgeving en kan bijdragen aan een toegankelijke leefomgeving. Bepleit daarom in uw gemeente dat toegankelijkheid een plaats krijgt in de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Informatieblad VN-verdrag Handicap en wonen

november 2017

Informatieblad voor lokale belangenbehartigers. Het VN-verdrag Handicap is een steun in de rug voor belangenbehartigers die opkomen voor de woonbelangen van mensen met een beperking. Het VN-verdrag Handicap kan helpen bij de beïnvloeding van het woonbeleid van de gemeente.

Informatieblad De woonvisie van uw gemeente

juni 2017

Omslag Informatieblad Wonen en visieBijna alle gemeenten hebben een woonvisie. In de woonvisie staan de hoofdpunten van het woonbeleid, aan welke woonvraagstukken de gemeente prioriteit geeft en welke partijen betrokken zijn.
Het informatieblad is gemaakt voor lokale belangenbehartigers, en is een aanvulling op de handreiking ‘Opkomen voor woonbelangen van mensen met een beperking’.

1 2