Hier vindt u onze handreikingen, onderzoeken, lobbybrieven en andere publicaties over wonen. De lobbybrieven vindt u onderaan de pagina.

Direct naar de lobbybrieven

Visie en actieplan Goed wonen voor iedereen

juli 2017

De visie ‘Goed wonen voor iedereen’ is een basisdocument. De visie geeft richting aan de activiteiten die Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de Patiëntenfederatie Nederland ondernemen om het wonen voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening te verbeteren. Het actieplan geeft in tien punten weer welke knelpunten de organisaties willen aanpakken.

Informatieblad De woonvisie van uw gemeente

juni 2017

Omslag Informatieblad Wonen en visieBijna alle gemeenten hebben een woonvisie. In de woonvisie staan de hoofdpunten van het woonbeleid, aan welke woonvraagstukken de gemeente prioriteit geeft en welke partijen betrokken zijn.
Het informatieblad is gemaakt voor lokale belangenbehartigers, en is een aanvulling op de handreiking ‘Opkomen voor woonbelangen van mensen met een beperking’.

Vraag en antwoord VN-verdrag lokaal 

april 2017

Omslag Vraag en antwoord VN-verdrag lokaalVoor lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden
Lokale belangenbehartigers en leden van adviesraden hebben hier veel vragen over. Hoe moet de gemeente het VN-verdrag gaan uitvoeren? En wat kun je als belangenbehartiger of vertegenwoordiger van mensen met een beperking zelf doen om de uitvoering van het VN-verdrag binnen je gemeente echt vooruit te helpen?

Brochure Een schoon huis

maart 2017

Omslag Brochure Een schoon huisDe Centrale Raad van Beroep heeft in 2016 belangrijke uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp en de Wmo 2015. Deze uitspraken hebben veel duidelijkheid gegeven. Aan welke regels moeten gemeenten zich nu houden? Deze brochure legt het uit. Voor gemeenten, lokale belangenbehartigers en voor mensen met een beperking of chronische ziekte die voor huishoudelijke hulp aankloppen bij de gemeente.

Rapport Wonen voor iedereen

december 2016

Omslag Rapport Goed Wonen voor iedereenHerdrukt in 2017
Veel mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen. Dit blijkt uit de meldactie wonen van Ieder(in), de Patiëntenfederatie Nederland en Mind/LPGGz. Er zijn te weinig geschikte woningen, eenzaamheid komt veel voor en de brandveiligheid is sterk onvoldoende. Dit heeft geresulteerd in het Rapport Wonen voor iedereen.

1 2 3 4