Hier vindt u onze handreikingen, onderzoeken, lobbybrieven en andere publicaties over wonen. De lobbybrieven vindt u onderaan de pagina.

Direct naar de lobbybrieven

Brochure Een schoon huis

maart 2017

Omslag Brochure Een schoon huisDe Centrale Raad van Beroep heeft in 2016 belangrijke uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp en de Wmo 2015. Deze uitspraken hebben veel duidelijkheid gegeven. Aan welke regels moeten gemeenten zich nu houden? Deze brochure legt het uit. Voor gemeenten, lokale belangenbehartigers en voor mensen met een beperking of chronische ziekte die voor huishoudelijke hulp aankloppen bij de gemeente.

Handreiking Opkomen voor woonbelangen

april 2016

Omslag Handreiking Opkomen voor woonbelangenHerdrukt in 2017
Deze handreiking helpt lokale en regionale belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten, woningbouwcoöperaties en andere regionale instanties over goed wonen voor mensen met een beperking.
U vindt hierin achtergrondinformatie en concrete handvatten die u kunt gebruiken om goed mee te kunnen praten over nieuw beleid, maar ook om bestaand beleid kritisch te volgen en voorstellen te doen voor verbetering.

Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen

juni 2015

Omslag Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexenTips om bij te dragen aan een betere brandveiligheid
Mensen met een beperking en ouderen lopen helaas een groter risico bij brand. Wat kunt u als huurdersorganisatie, bewonerscommissie of cliëntenorganisatie doen om bij te dragen aan betere brandveiligheid?

1 2