Hier vindt u onze handreikingen, onderzoeken, lobbybrieven en andere publicaties over wonen. De lobbybrieven vindt u onderaan de pagina.

Direct naar de lobbybrieven

Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven

juni 2016

Omslag Wegwijzer voor financiering van wooninitiatievenWegwijzer voor startende wooninitiatieven die een  ondernemingsplan willen maken waarmee de kans op financiering groter wordt.

Dezer wegwijzer is destijds tot stand gekomen dankzij NPCF, LPGGz en Ieder(in) binnen het programma PG Werkt Samen.

Handreiking Opkomen voor woonbelangen

april 2016

Omslag Handreiking Opkomen voor woonbelangenHerdrukt in 2017
Deze handreiking helpt lokale en regionale belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten, woningbouwcoöperaties en andere regionale instanties over goed wonen voor mensen met een beperking.
U vindt hierin achtergrondinformatie en concrete handvatten die u kunt gebruiken om goed mee te kunnen praten over nieuw beleid, maar ook om bestaand beleid kritisch te volgen en voorstellen te doen voor verbetering.

Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen

juni 2015

Omslag Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexenTips om bij te dragen aan een betere brandveiligheid
Mensen met een beperking en ouderen lopen helaas een groter risico bij brand. Wat kunt u als huurdersorganisatie, bewonerscommissie of cliëntenorganisatie doen om bij te dragen aan betere brandveiligheid?

Brochure Visie op wonen

februari 2015

Omslag Brochure Visie op wonen

Voor Ieder(in), LPGGz en NPCF (nu NPF) is wonen een belangrijk thema. Goed wonen is immers een belangrijke pijler voor kwaliteit van leven.

Rapport Leven is wonen

juli 2014

Omslag Rapport Leven is wonenHerdrukt in 2017
Rapportage van 60 interviews met mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening over hun woonsituatie.

1 2 3 4