Hier vindt u onze handreikingen, informatie onderzoeken, lobbybrieven en andere publicaties over zorg en ondersteuning. De lobbybrieven staan onderaan de pagina.

Direct naar de lobbybrieven

Informatieblad Gemeentelijke zorgverzekering

juli 2020

Omslag Gemeentepolis zorgverzekering 2020 Informatieblad voor lokale belangenbehartigers die met hun gemeente willen praten over de gemeentepolis. De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Deze verzekering kan voor mensen met een beperking of chronische ziekte voordelig zijn. Het informatieblad bevat ook een stappenplan.

Enquêteonderzoek – Hoe wordt uw leven weer leefbaar?

juni 2020

Omslag Rapport Hoe wordt uw leven weer leefbaar

Uitkomsten van een enquête, waarbij het panel is benaderd, over wat mensen met een beperking of chronische ziekte nodig hebben om (ook) profijt te hebben van versoepeling van de coronamaatregelen. Deze enquête werd uitgezet van 25 t/m 31 mei 2020.

Rapport Hulpmiddelen Meldpunt Ieder(in)

juni 2020

Omslag Rapport Hulpmiddelen Meldpunt Ieder(in)

Rapport van het Meldpunt van Ieder(in) over meldingen die zijn binnengekomen over hulpmiddelen van januari t/m mei 2020.

Panelraadpleging – Wat betekent de coronacrisis voor u?

april 2020

Omslag Rapport Resultaten Panelenquête april 2020Uitkomsten van de panelraadpleging van Ieder(in) van 7 t/m 12 april 2020
Eenzaamheid, overbelasting en verwaarlozing: coronacrisis treft mensen met een beperking hard

Panelonderzoek – Krijgt u de juiste zorg en ondersteuning?

augustus 2019

Omslag Rapport Onderzoek 'Krijgt u de juiste zorg en ondersteuning'

Onderzoek naar de tevredenheid van mensen met een beperking over hun zorg: van huisarts tot Wmo-voorziening.

1 2

Lobbybrieven

Zorg