Op advies van het RIVM en medisch specialisten wordt sinds begin oktober een beperkte groep mensen met een lage immuunrespons uitgenodigd voor een derde coronaprik. De gemaakte selectie is zeer smal, ook in vergelijking met het buitenland. Ieder(in) merkt dat daar in onze achterban grote onrust over is. We vragen de Tweede Kamer en kabinet om alle mensen met een verhoogd gezondheidsrisico vanwege een beperking of chronische ziekte op kortst mogelijke termijn de derde prik aan te bieden.

Verhoogde kans op ernstige ziekte

We zien in de praktijk dat mensen via de hen gewezen route via hun specialist er toch niet altijd in slagen in aanmerking te komen voor een derde prik. Ook zijn er mensen met een beperking of chronische aandoening zonder extra immuunproblemen, maar wel met een verhoogde kans op ernstige ziekte bij een coronabesmetting. Zij hebben of krijgen te maken met afnemende effectiviteit van het vaccin na verloop van tijd. Wij maken ons grote zorgen of alle beperkingen en (zeldzame) aandoeningen en combinaties van aandoeningen die voor een verhoogd risico zorgen, voldoende in beeld zijn.

Urgent: meer aandacht voor thuiswonenden

De Gezondheidsraad adviseerde gisteren (2 november) om mensen van 60 jaar en ouder en mensen in een zorginstelling een boostervaccin te geven. Bij zorginstellingen denken zij aan verpleeghuis, woonzorgcentra en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De Gezondheidsraad heeft daarmee geen oog voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of chronische aandoening die thuis wonen. Eveneens is het onduidelijk of kleinschalige wooninitiatieven vallen onder de zorginstellingen waar de Gezondheidsraad het over heeft.

Nodig zonder vertraging alle mensen met verhoogd risico uit

Eerder in het vaccinatieprogramma heeft Ieder(in) bij mensen met een beperking of chronische aandoening grote problemen zien ontstaan. Het lijkt erop dat mensen met een beperking of chronische aandoening in het prikbeleid opnieuw over het hoofd worden gezien en er niet is geleerd van de problemen in de eerste vaccinatieronde. Wij pleiten ervoor op de kortst mogelijke termijn alle mensen met een verhoogd risico vanwege een beperking of chronische aandoening (eerder ‘griepprik plus groep’ genoemd) uit te nodigen voor een vrijwillige derde prik.

Kamerdebat corona

Woensdag 3 november debatteert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wij vragen de Tweede Kamer en het kabinet aandacht voor de volgende punten:

  • Kan de minister toezeggen alle mensen met een verhoogd gezondheidsrisico (eerder ook de ‘griepprik plus groep’ genoemd) op de kortst mogelijke termijn uit te nodigen voor een vrijwillige derde prik?
  • Kan deze mensen een derde prik worden aangeboden, vóórdat mensen onder de 60 jaar zonder verhoogd risico worden uitgenodigd voor een boosterprik?
  • Kan meer helderheid worden geven over de bescherming die eerdere vaccinaties na verloop van tijd bieden?
  • Welke planning is er voor het aanbieden van een boosterprik? Dit is ook van belang voor zorgverleners van mensen met een beperking of aandoening.

Deze oproep ligt in lijn met de pleidooien van Patiëntenfederatie Nederland en #VergeetOnsNietHugo.
Het Kamerdebat begint woensdag 3 november om 14.45 uur en is te volgen via livestream: Plenaire zaal | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Deel dit bericht