Donderdag 18 juni spreekt de Kamercommissie van sociale zaken en werkgelegenheid over het thema armoede en schulden. Ieder(in) roept de commissie op om speciaal aandacht te besteden aan de extra kwetsbare positie van mensen met een beperking in deze coronatijd en daarvoor ook extra maatregelen te treffen.

Compensatie voor ZZP’er met beperking

Een van de maatregelen waar Ieder(in) om vraagt is aanpassing van de ondersteuningsregeling voor ZZP’ers, de TOZO. Deze regeling kent een urencriterium dat veel mensen met een arbeidsbeperking niet halen. Bijvoorbeeld door grillig verloop van hun aandoening of door een medische urenbeperking. Omdat deze mensen naar hun volle vermogen werken, is het volgens Ieder(in) redelijk dat zij ook in aanmerking komen voor compensatie vanuit de TOZO.

Thuis werken vanwege coronarisico

Ieder(in) ontvangt veel signalen van mensen die in de risicogroep voor corona zitten en toch moeten komen werken van hun werkgever. Daarnaast zijn er ook veel mensen met een partner in de risicogroep die moeten werken en dan het risico lopen hun partner te besmetten. Ieder(in) wil daarom dat mensen de mogelijkheid krijgen een verklaring van een (bedrijfs)arts of specialist te vragen, die bevestigt dat zij thuis moeten werken/blijven vanwege de kwetsbare situatie van henzelf of van een huisgenoot.

Andere aanpassingen

Verder bepleit Ieder(in) in de brief:

  • de mogelijkheid om re-integratietrajecten uit te stellen of te verlengen als er onvoldoende vacatures zijn;
  • het behouden van ondersteuning op het werk, ook bij wisselen van baan;
  • het monitoren van de positie van mensen met een beperking in coronatijd waarbij ook de mensen die vaak buiten beeld blijven moeten worden meegenomen. Zoals de niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers)

De brief van Ieder(in) kunt u hieronder downloaden.

Brief gemeenten en Armoedecoalitie

De vier grote gemeenten hebben samen met de Armoedecoalitie – waar ook Ieder(in) in zit – een brief geschreven aan de staatssecretaris van SZW. Daarin roepen ze de staatssecretaris op om een groot schuldenoffensief te beginnen. Zo moet worden voorkomen dat veel Nederlanders door de coronacrisis in de financiële problemen komen.

Ook deze brief kunt u hieronder downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over