Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de stand van zaken in het passend onderwijs. In een brief met zeven andere organisaties hebben we de Kamer laten weten dat passend onderwijs op belangrijke onderdelen nog niet passend is.

In de brief pleiten we ervoor dat het recht op zorg en ondersteuning in onderwijs goed wordt geborgd in de verschillende onderwijs- en zorgwetten. Dat is op dit moment onvoldoende het geval. Daarnaast willen we dat er meer samenhang komt in de wetgeving voor passend onderwijs, Jeugdwet, Wlz, Zvw, Wmo, Participatiewet en leerlingenvervoer. We willen een integrale benadering die uitgaat van de vraag van het kind.

Punt van grote zorg blijft het inzetten van het Pgb op school. Er is (nog) niet goed in kaart gebracht welke zorg- en ondersteuningstaken wel en niet van scholen mogen worden verwacht. Hierdoor blijft er discussie bestaan over welk deel ouders moeten afstaan van hun Pgb aan school.

Hieronder kunt u de brief downloaden. De brief is van: Ieder(in), Balans/NVA, BOSK, Defence for Children, Inclusie Nederland, Landelijk Platform GGz, Ouders & Onderwijs en Per Saldo
Daarnaast kunt u ook de Zevende Voortgangsrapportage downloaden die vandaag in de Kamer besproken wordt.

Handreiking zorg en onderwijs

Recent heeft het ministerie een handreiking zorg en onderwijs uitgebracht. Dat is een goede stap om alle betrokken partijen van informatie te voorzien over dit complexe onderwerp. Voor ouders is de handreiking echter te algemeen, waardoor ouders zich niet goed kunnen voorbereiden op het voeren van het gesprek over zorg en ondersteuning in school.

Ieder(in) en de BOSK willen dat er echt een goede gesprekshandleiding voor ouders komt, zodat ze een volwaardige gesprekspartner voor de school kunnen zijn. Over de ontwikkeling van zo‚ n gerichte handleiding zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium.

De handreiking zorg en onderwijs kunt u hieronder downloaden.

749_15-0065_brief_AO_30_juni_Passend_onderwijs.pdf – PDF (237 KB)
750_Passend_onderwijs._Zevende_voortgangsrapportage_juni_2015_2.docx – docx (219 KB)
751_2015_06_24_Factsheet_OCW_Handreiking_ond.en_zorg_2.pdf – PDF (50 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over