Op donderdag 30 oktober organiseert het College voor de Rechten van de Mens de bijeenkomst ‘Leven met een beperking in Nederland’. Aanleiding is de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het College voor de Rechten van de Mens gaat toezicht houden op de uitvoering van het VN-verdrag.

In dit verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Zodra het kabinet het verdrag in 2015 goedkeurt start het College voor de Rechten van de Mens met haar taak als toezichthouder op de uitvoering hiervan.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat het College weet welke knelpunten mensen met een beperking ervaren en welke mogelijke oplossingen er zijn.

Meer informatie op de website van het
College voor de Rechten van de Mens

 

Terug naar Home

 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over