Wat betekent de integrale zorg voor kind en gezin in de praktijk? Tegen welke problemen lopen de gezinnen aan? Hoe kunnen de gezinnen beter de zorg en ondersteuning regelen die ze nodig hebben? Op 30 mei is er voor ouders en patiëntenorganisaties een bijeenkomst met als motto, Het Medische Kindzorgsysteem ontzorgt!

Bij de bijeenkomst komen praktijkvoorbeelden aan de orde en kan volop worden gedebatteerd over problemen en mogelijke oplossingen.

Het Medische Kindzorg Systeem (MKS) is een nieuwe manier om verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis goed te regelen. Het is bedoeld voor de zorg aan kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) met een somatische (lichamelijke) aandoening.

Het MKS – nog volop in ontwikkeling – is gebaseerd op de rechten van het kind. De behoeften van het kind (en het gezin) staan daarbij centraal.

Voorlopig programma

09:00 uur: Inloop en ontvangst met koffie/thee
09:30 uur: Opening door dagvoorzitter Hester Rippen
09:45 uur: Hugo Heymans
10:15 uur: Pitches van stakeholders
11:00 uur: Koffiepauze
11:20 uur: Debat met stakeholders
12:30 uur: Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter
12:50 uur: Netwerklunch

Locatie: omgeving Utrecht, wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden: via info@mksprogramma.nl
Wilt u in de mail aangeven of u gebruikt maakt van de netwerklunch?

Deel dit bericht

Meer nieuws over