Op 8 maart organiseert de VGN namens de stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg. Deze bijeenkomst gaat over de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. In dat kwaliteitskader zijn afspraken gemaakt over goede zorg en ondersteuning.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

KansPlus, Het LSR en Ieder(in) zijn als cliëntorganisaties betrokken geweest bij de opzet van het kwaliteitskader. Ook zijn we onderdeel van de stuurgroep die zich bezighoudt met de aanpassingen van het kader. Het kwaliteitskader loopt dit jaar af. Daarom spreekt de stuurgroep nu over verbetering van het kader. Daar doen verschillende partijen aan mee, zoals VGN, de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Zorginstituut, het ministerie van VWS en een aantal beroepsverenigingen.

Kwaliteit van leven

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg gaat over goede zorg voor mensen met een langdurige beperking. Het kader geeft duidelijkheid over kwaliteit van leven en bestaan en is bedoeld voor mensen met een beperking. Ook helpt het begeleiders, managers en zorgorganisaties om het werken met mensen met een beperking verder te ontwikkelen en hun kwaliteit van leven te verhogen.

Praat mee als ervaringsdeskundige

Het is belangrijk dat jij als ervaringsdeskundige, mét je naasten, kunt meepraten over wat goede zorg voor jou betekent. Dit kun je doen tijdens de bijeenkomst op 8 maart. De bijeenkomst bestaat uit twee delen:

  • Een gezamenlijk deel waarbij twee dagvoorzitters in gesprek gaan met een zorgaanbieder, een ervaringsdeskundige en de voorzitter van de stuurgroep.
  • Kleine groepjes waar je met andere mensen in gesprek gaat over één onderwerp. Je kunt zelf aangeven over welk onderwerp je graag in gesprek wilt. Aan die gesprekken doen mensen met een beperking mee, hun naasten, begeleiders, managers, beleidsmedewerkers en zorgaanbieders. De gesprekken worden geleid door iemand van de stuurgroep.

Aanmelden

Wil je meedoen? Schrijf je snel in! Lukt het niet om het zelf te doen, vraag dan even om hulp van een naaste of begeleider. Laat het ook aan andere mensen weten, zodat iedereen die dat wil kan meepraten over kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Meer informatie over de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg
Inschrijven voor de bijeenkomst Samen werken aan goede zorg

Deel dit bericht

Meer nieuws over