Weet jij wat patiëntenorganisaties kunnen betekenen voor patiënten met een klacht over de zorg? Of hoe de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in elkaar steekt? VWS, PGOsupport en Ieder(in) organiseren een informatiebijeenkomst rond deze wet. De aandacht ging namelijk tot nu toe vooral uit naar de eisen die de wet aan zorgaanbieders stelt. In deze bijeenkomst voor patiënten- en cliëntenorganisaties belichten we de wet vanuit het perspectief van de patiënt.
Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.

Leren van klachten

Als mensen een klacht hebben over verleende zorg, is belangrijk dat ze weten waar ze met hun klacht terecht kunnen. Bijvoorbeeld als ze niet tevreden zijn over het gedrag van een zorgverlener tijdens een medische behandeling. Een belangrijk doel van de wet is dat mensen hun klacht op een laagdrempelige manier bij de zorgaanbieder kunnen indienen. Het geeft ze de mogelijkheid om de kwestie samen met de zorgaanbieder op te lossen. De wet zorgt voor meer transparatie bij het omgaan met klachten en incidenten en helpt te voorkomen dat andere mensen hetzelfde overkomt. Bij een klacht of incident moet de zorgaanbieder samen met de patiënt op zoek gaan naar een oplossing. Zo leert de zorgaanbieder van de klacht en kan de zorg gezamenlijk verbeterd worden.

Programma

Het doel van de bijeenkomst is om meer achtergrondinformatie te geven over de Wkggz en met elkaar van gedachten te wisselen over de rol van patiëntenorganisaties bij het informeren van hun doelgroep. De bijeenkomst vindt plaats op 11 juni bij PGOsupport in Utrecht. Het programma ziet er als volgt uit:

16.15 uur: Inloop
16.30 uur: Start bijeenkomst

Lisette Geldof van Doorn geeft uitleg over de Wkkgz en wat de wet betekent vanuit het perspectief van de patiënt.
Na een korte pauze gaat Joos Vaessens met de deelnemers op zoek naar antwoorden op onder andere de volgende vragen:

  • Krijgen patiëntenorganisaties vragen binnen over de Wkkgz?
  • Is er een rol voor de patiëntenorganisaties weggelegd in het informeren van de achterban?
  • Wat kan een patiëntenorganisatie betekenen voor de patiënt als deze met de Wkggz te maken krijgt?

18.30 uur: Afsluiting en napraten met soep en een broodje

Aanmelden

Wil je meer weten of je gelijk aanmelden? Dat kan op de website van PGOsupport.

Deel dit bericht

Meer nieuws over