Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF organiseren op 18 september 2014 de tweede bijeenkomst voor het project, Verduidelijken en versterken van de stem van de cliënt. Halverwege dit driejarige project is er een terugblik op wat er tot nu toe is gedaan en bereikt. Ook kijken we vooruit naar de tweede projectperiode.
Illustratief: Mensen zitten om een tafel.

Het project omvat veel activiteiten met betrekking tot:
– Versterking infrastructuur signalering, informatie en advies, juridische ondersteuning;
– Bevorderen kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven (top-20 projecten);
– Bevorderen maatschappelijke participatie op het gebied van arbeid;
– Bevorderen maatschappelijke participatie op het gebied van wonen.

We voeren het project uit samen met onze achterban en lidorganisaties. U bent dan ook van harte welkom op donderdag 18 september!

Noteer deze datum alvast in uw agenda als u er bij wilt zijn!
U ontvangt eind augustus meer informatie.

Deel dit bericht

Meer nieuws over