Op dinsdag 30 november organiseren de VU Amsterdam en Ieder(in) weer de jaarlijkse bijeenkomst ‘Toekomstig arts ontmoet patiëntenvereniging’. Ieder jaar spreken patiëntenverenigingen met tweedejaars geneeskunde studenten over hun beperking en wat dit betekent in hun leven. Een zinvolle ontmoeting tussen toekomstig artsen en ervaringsdeskundigen. De bijeenkomst is voor leden en aspirant-leden van Ieder(in). Net als vorig jaar is de bijeenkomst online.
Man kijkt naar pc-scherm.

Tijdens deze bijeenkomst kun je je vereniging presenteren aan tweedejaars studenten geneeskunde. De studenten horen graag meer over de volgende zaken:

  • Wat zijn knelpunten in deelname aan de maatschappij, ook op gebied van werk?
  • Welke knelpunten ervaar je in de kwaliteit van zorg (ziekenhuis, huisarts, thuiszorg ed.)?
  • Welke rol speelt gezonde leefstijl (bewegen, voeding, stress)?
  • Wat verwachten je van (aankomende) artsen als het gaat om zorg voor chronisch zieken?

De studenten bespreken de volgende dag in een werkgroep ook nog met elkaar wat ze tijdens de bijeenkomst hebben gehoord en meegekregen.

Twee sessies

Het programma bestaat uit twee sessies van een uur. Per sessie nemen 10 tot 12 studenten deel. Je kunt je vereniging voor beide sessies aanmelden. Je mag je uiteraard ook voor één sessie aanmelden. De tijden zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de ochtendsessie is waarschijnlijk van 10.00 tot 11.00 uur, de middagsessie waarschijnlijk van 13.00 tot 14.00 uur.

ZOOM-bijeenkomst met instructie vooraf

Voor de bijeenkomst gebruiken we ZOOM. Je ontvangt medio november een instructie per mail van de VU. En op de dag zelf is er een telefoonnummer opengesteld voor vragen. Voorafgaand aan elke sessie met studenten is er een korte ZOOM sessie van een half uur met alleen patiëntenverenigingen, voor vragen en om elkaar kort te ontmoeten.

Doe je graag mee, maar is jouw organisatie geen lid van Ieder(in). Meld je organisatie dan eerst even aan als aspirant-lid.

NB: Het maximumaantal deelnemers is bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deel dit bericht

Meer nieuws over