Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties organiseert 5 regionale bijeenkomsten over de plannen en ambities voor volkshuisvesting. De uitnodiging om hieraan deel te nemen is onder andere gericht aan regionale en lokale platforms van mensen met een beperking of chronische ziekte.
Een groep mensen rondom tafels in een zaaltje om te overleggen.

Inhoud van de bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn bedoeld om vragen te beantwoorden over de volkshuisvestingsplannen en om in gesprek te gaan over bijvoorbeeld regionale knelpunten. Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ dat gaat over de huisvesting van aandachtgroepen is, één van de thema’s. Tot de aandachtgroepen behoren onder andere mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of een psychische kwetsbaarheid.

Voor wie, waar en wanneer

Met deze bijeenkomsten wil het ministerie vooral professionals bereiken die zich met volkshuisvesting bezighouden én vertegenwoordigers van bewoners en woningzoekenden.  

Er zijn 5 bijeenkomsten gepland: 

  • Maandag 27 maart in Rotterdam (Postillion Hotel & Convention Centre WTC) voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland  
  • Dinsdag 28 maart in Amsterdam (Rosarium) voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 
  • Maandag 3 april in Eindhoven (Evoluon) voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg  
  • Dinsdag 4 april in Leeuwarden (Westcord WTC Hotel) voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland  
  • Donderdag 6 april in Ede (Reehorst) voor de regio’s Overijssel en Gelderland 

Door deel te nemen kunnen platforms/lidorganisaties bijdragen aan bewustwording en aandacht voor de woonbehoefte van mensen met een beperking of chronische ziekte in de woonplannen van de overheid. 

Meer informatie en aanmelden

De uitnodiging van VWS kun je hieronder downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over