Voor wie zelfstandig wil reizen met het openbaar vervoer is er een nieuw hulpmiddel. Blue Assist maakt het mensen, die onderweg zijn en moeite hebben met communiceren, gemakkelijker andere mensen vragen te stellen. In Barneveld en Ede loopt op dit moment een proef met Blue Assist. Afhankelijk van het resultaat van de proef, wordt bekeken of Blue Assist landelijk ingevoerd kan worden.

Voor mensen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie of een taalbarrière is het gebruik van het openbaar vervoer ingewikkeld. Bij vragen een beroep kunnen doen op medereizigers kan voor hen uitkomst bieden. De gebruiker van Blue Assist kan de vraag op een fysiek kaartje schrijven of digitaal formuleren op het schermpje van een smartphone. De medereiziger kan dan vervolgens mondeling antwoord geven.

Meer eigen regie

De gemeenten Barneveld en Ede doen het proefproject in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het zelfstandig kunnen reizen met behulp van Blue Assist geeft mensen met een beperking meer bewegingsvrijheid en keuzevrijheid in het gebruik maken van de mogelijkheden van het openbaar vervoer. Het bevordert de eigen regie en de maatschappelijke participatie. In België is Blue Assist inmiddels een groot succes.

Meer informatie vindt u op www.blueassist.nl.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over