Op 17 november vindt de begrotingsbehandeling van SZW plaats. De Landelijke Armoedecoalitie, waar Ieder(in) aan deelneemt, heeft in een brief aan de Kamer om aandacht gevraagd voor de financiële problemen waar een grote groep mensen, door de gevolgen van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis, in terecht is gekomen. De Armoedecoalitie roept daarmee de politiek op om beleid te maken waardoor (financiële) bestaanszekerheid voor iedereen geregeld wordt.

Pas beleid aan voor meer zekerheid

Ieder(in) maakt zich met name zorgen om de gevolgen van de verslechterende inkomenspositie van (een deel van) haar achterban en om het negatieve gevolg hiervan op de bestaanszekerheid van deze groep. Verandering van beleid is nodig om de stapeling van zorgkosten een halt toe te roepen en de regelgeving omtrent inkomen en uitkering te vereenvoudigen. Ook wil Ieder(in) een beter woningbouwbeleid, zodat er meer en beter betaalbare, toegankelijke huurwoningen beschikbaar komen.

Wordt er geen actie ondernemen door de politiek dan betekent dat een verdere achteruitgang van de (financiële) positie van een grote groep mensen, waardoor volwaardig meedoen in de samenleving voor hen moeilijker wordt. Ook het VN-verdrag Handicap verplicht overheden ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte verbetert.

Vooruitzichten zijn bij niet ingrijpen alarmerend

Volgens de laatste ramingen van de Europese Commissie duurt het herstel van de economie langer dan verwacht en zal dit bij 1 op de 6 huishoudens leiden tot een inkomensachteruitgang van 30 procent of meer. Het aantal huishoudens met problematische schulden zal stijgen van 650.000 naar 900.000. Het aantal huishoudens met betalingsproblemen zal toenemen van 1,4 naar mogelijk 2 miljoen. Dit zijn alarmerende cijfers waarvoor de politiek niet blind mag zijn en waarop Den Haag moet ingrijpen, vindt de Landelijke Armoedecoalitie.

Bij de Landelijke Armoedecoalitie zijn de volgende organisaties aangesloten: ATD Vierde Wereld, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht.

Een samenvatting en een download van de brief vind je op de website van de Armoedecoalitie Utrecht

Schaf kostendelersnorm in participatiewet af

Uit het net verschenen rapport ‘Samen onder dak, belemmeringen voor bijstandsgerechtigden om woonruimte te delen’ blijkt dat de kostendelersnorm forse negatieve gevolgen heeft voor mensen met een uitkering. Naast het vergroten van de woningnood, werkt deze norm volgens Ieder(in) ook belemmerend voor het verlenen van mantelzorg (inwonend) en voor mensen met een beperking die willen samenwonen met hun partner. Ieder(in) pleit daarom voor afschaffing van de kostendelersnorm in de participatiewet.

Lees hier meer over het onderzoeksrapport ‘Samen onder dak’

 

Deel dit bericht