Bij nieuwe woningen is een buitenruimte (tuin of balkon) verplicht. Maar het Bouwbesluit maakt een uitzondering voor woningen die bedoeld zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Deze mogen gebouwd worden zonder tuin of balkon. Zo‚ n uitzondering is in strijd met het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Donderdag 22 februari vergaderde de Tweede Kamer over de bouwregelgeving. Ieder(in) vraagt samen met Per Saldo, WijStaanOp!, KBO-PCOB en de Oogvereniging om het Bouwbesluit op een aantal punten te verbeteren.
De discriminerende bepaling voor de buitenruimte bij zorgwoningen moet geschrapt worden en er moet in de bouw meer rekening gehouden worden met toegankelijkheid en veiligheid voor slechtziende en blinde mensen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zegde tijdens het debat toe hierover met cliëntenorganisaties in gesprek te gaan. 7 maart vergadert de Kamer verder.

Hieronder vindt u onze brief aan de Tweede Kamer.

Meer over wonen:
Bouw duurzaam én toegankelijk
Wetsvoorstel dreigt huurtoeslag te verminderen

Downloads:

1413_18-0350_Brief_Tweede_Kamer_Bouwbesluit.pdf – PDF (271 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over