Het kabinet heeft onlangs besloten alle coronamaatregelen te versoepelen. Ook wordt door de overheid de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving zelf. Het beeld ontstaat dat het virus weg is en de dreiging voorbij is. Voor grote groepen mensen kan een coronabesmetting nog steeds grote gezondheidsschade opleveren en de kwaliteit van hun leven ondermijnen. Ieder(in) vraagt de Tweede Kamer en het kabinet om de reële zorgen van deze mensen serieus te nemen en hen beter in staat te stellen zichzelf te beschermen.

Voor veel mensen is het weer volledig opengaan van de samenleving na corona een bedreiging voor hun gezondheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over mensen die vanwege hun aandoening of beperking geen vaccinatie kunnen krijgen of bij wie een vaccin niet werkt. Of mensen bij wie een besmetting levensbedreigend kan uitpakken omdat ook de chronische aandoening verergerd of gecompliceerder wordt.

Risico’s zijn geen ‘gevoelskwestie’

De overheid trekt zich met het openen van de samenleving terug uit het beschermingsbeleid en legt veel meer eigen verantwoordelijkheid bij mensen zelf. In de praktijk draagt dat er niet aan bij dat mensen de dringende adviezen met betrekking tot hygiëne, afstand houden, isolatie na besmetting en het op bepaalde plekken dragen van een mondkapje opvolgen. Ook leeft er veel onbegrip en irritatie over het beeld dat de reële zorgen van mensen met een kwetsbare gezondheid vooral een ‘gevoelskwestie’ zouden zijn. Ieder(in) roept het kabinet op deze mensen serieus te nemen, de samenleving over de risico’s van anderen te informeren en solidariteit te tonen.

We vragen onder meer om de volgende punten:

  • Is de minister bereid FFP2 mondneusmaskers gratis te verstrekken aan mensen met een kwetsbare gezondheid? Bijvoorbeeld via de pakketten die via de apothekers beschikbaar zijn.
  • Wil de minister in gesprek gaan met de onderwijssector en werkgeversorganisaties om online onderwijs en thuiswerken te behouden voor mensen met een kwetsbare gezondheid en hun partners of kinderen? Wij krijgen signalen dat naasten van mensen met een kwetsbare gezondheid steeds vaker tegen hun eigen gegronde afweging in verplicht worden naar onderwijs of werk te gaan.
  • Is de minister bereid mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60 jaar (de griepprikgroep, geen nieuwe selectie voor nodig) toegang te geven tot een herhaalprik en juist hierbij te rekenen op de afweging van deze mensen zelf? En ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van coronavaccinaties voor mensen met een kwetsbare gezondheid jonger dan 60 wordt ingebed in het coronabeleid op de langere termijn?

Volwaardige plaats in op te richten Maatschappelijk Impact Team

Een nog op te richten Maatschappelijk Impact Team kan volgens het kabinet onder andere bijdragen aan het zicht houden op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen rondom corona. Het perspectief van mensen met een kwetsbare gezondheid mag hierbij absoluut niet ontbreken. In reactie op recente versoepelingen zijn er mensen die zich terugtrekken uit de samenleving.

Het voorkomen van uitsluiting en achterstelling van mensen met een kwetsbare gezondheid en hun naasten moet op de agenda staan van dit nog op te richten adviesorgaan. We vragen de Tweede Kamer en de minister organisaties van mensen met een kwetsbare gezondheid daarin een volwaardige positie te bieden.

Meer informatie hierover staat in de brief hieronder. Op 19 april bespreekt de Tweede Kamer het coronabeleid met het kabinet.

Deel dit bericht

Meer nieuws over