Donderdag 16 juni bespreekt de Tweede Kamer het langere termijn coronabeleid met minister Kuipers (VWS). In onze inbreng laten wij de Kamerleden weten dat vanuit de overheid meer regie nodig is. Het kabinet leunt vooral op de maatschappelijke sectoren en de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving. Tegelijkertijd lijken overheid en verschillende sectoren op elkaar te wachten. Ieder(in) vindt de aandacht en inzet voor mensen met een kwetsbare gezondheid vanwege een beperking of chronische aandoeningen teleurstellend. Wij zijn bezorgd of Nederland op tijd en voldoende is voorbereid nu er volgens het RIVM een nieuwe golf aan komt.

Wat betreft concrete maatregelen gaat het bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van een herhaalprik voor mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60 jaar. Maar ook over de urgentie van het verbeteren van luchtkwaliteit in binnenruimten, zoals op scholen. Daarnaast zien we in de praktijk dat er nog altijd onvoldoende erkenning en aandacht is voor de impact van long covid. Deze punten komen ook terug in een rapport dat door een aantal wetenschappers onder leiding van Ginny Mooy is opgesteld samen met een aantal patiëntengroepen.

Stevigere regie nodig in de aanpak van het virus

Meer regie vanuit de overheid is nodig om te voorkomen dat groepen en sectoren in de samenleving tegenover elkaar komen te staan. Centrale regie is ook nodig voor draagvlak, begrijpelijkheid en uitlegbaarheid van maatregelen en onderlinge solidariteit in de samenleving. Daarnaast is dit nodig om te voorkomen dat het financiële belang van een sector – met alle begrip voor het belang daarvan – de doorslag geeft boven de gezondheid van mensen.

Geef mensen met een kwetsbare gezondheid onder 60 jaar nu toegang tot herhaalprik

Om verspreiding van het virus te beperken en mensen met een kwetsbare gezondheid in staat te stellen zich te beschermen, dienen mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60 jaar zo snel mogelijk toegang te krijgen tot de herhaalprik. Veel mensen uit deze groep zijn vier á vijf maanden geleden geboosterd. Deze eerste booster biedt gemiddeld nog zo’n 55 procent bescherming tegen ziekenhuisopname. Nu een nieuwe golf volgens het RIVM begonnen is, kan toegang tot de herhaalprik voor deze groep niet langer wachten. Het kabinet leunt op de eigen verantwoordelijkheid, waarom dan niet deze groep nu zelf de keuze geven voor een herhaalprik

Mensen met een kwetsbare gezondheid moeten vertegenwoordigd zijn in het Maatschappelijk Impact Team (MIT)

Het op te richten Maatschappelijk Impact Team (MIT) gaat het kabinet adviseren over sociaal-maatschappelijke gevolgen van corona. De belangen van mensen met een kwetsbare gezondheid mogen daarbij niet ontbreken. Het voorkomen van uitsluiting en achterstelling van mensen met een kwetsbare gezondheid en hun naasten moet op de agenda staan van dit nog op te richten adviesorgaan. Dat lukt alleen als zij een volwaardige plaats hebben aan de tafels waar belangrijke adviezen worden uitgebracht, zoals dit MIT.

Het commissiedebat over langere termijn covidbeleid is donderdag 16 juni, aanvang 14.30 te volgen via deze livestream.

De inbreng van Ieder(in) voor het commissiedebat is hieronder te downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over