De overheid gaat via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) eenmalig 8 miljard in het onderwijs stoppen. Ieder(in) en Defence for Children schrijven in een brief aan de Kamer dat een eenmalige investering niet voldoet. Er moet blijvend extra geld in het onderwijs worden geïnvesteerd om het onderwijs inclusiever te maken en om structurele problemen aan te pakken.

Gebruik het geld voor structurele vernieuwing

Het NPO-geld is bedoeld om achterstanden in te lopen die leerlingen en studenten hebben opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast wil het kabinet met dit programma ook de structurele problemen binnen het onderwijs aanpakken. De organisaties betwijfelen of dat laatste realistisch is.

Ze schrijven: “De dieperliggende problemen, zoals het niet goed werken van passend onderwijs, het lerarentekort, teruglopende onderwijsprestaties en toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, kunnen niet met dit soort incidentele middelen opgelost worden. Daarvoor is een veel bredere en structurelere onderwijsvernieuwing nodig met lef om het stelsel te renoveren…”

In lijn met de VN-verdragen

Scholen die gebruik willen maken van het NPO-geld kunnen kiezen uit een menukaart met “bewezen effectieve interventies” om achterstanden weg te werken. De organisaties vrezen dat deze opzet ertoe leidt dat interventies voortborduren op bestaande situaties. Ze pleiten ervoor dat scholen het geld ook kunnen inzetten voor interventies in lijn met het VN-verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag.

Luister naar de leerling

Verder moet er ook goed toezicht worden gehouden op de besteding van het NPO-geld door scholen, om te voorkomen dat allerlei commerciële bureautjes met het geld aan de haal gaan.
En tot slot is het zaak dat scholen leerlingen en/of ouders betrekken bij het maken van een individueel plan om achterstanden in te halen.

De Vaste Kamercommissie OCW bespreekt op 7 juni dit onderwerp tijdens het wetgevingsoverleg ‘Onderwijs en corona in het primair en voorgezet onderwijs’.

Hieronder kan je de brief downloaden:

Brief OCW Wetgevingsoverleg Onderwijs en corona primair en voortgezet onderwijs.docx

Brief OCW Wetgevingsoverleg Onderwijs en corona primair en voortgezet onderwijs.pdf

Deel dit bericht

Meer nieuws over