Het kabinet heeft in het regeerakkoord een extra bezuiniging op jeugdzorg opgenomen van ruim 500 miljoen euro. Om dat geld binnen te halen, overweegt het kabinet een eigen bijdrage in te voeren voor jeugdhulp. Onacceptabel, waarschuwt Ieder(in). ‘Een eigen bijdrage verhoogt de drempel om de noodzakelijke ondersteuning te krijgen en te houden. Gezinnen met een kind of jongere met een beperking kunnen deze extra kosten niet ontlopen. Zo wordt de eigen bijdrage een straf op het hebben van een beperking.’ Woensdag 18 mei bespreekt de Tweede Kamer de problemen in de jeugdzorg met staatssecretaris Van Ooijen.
Illustratief: jonge vrouw met spasme in een rolstoel met een vriendin op weg naar een museum.

Jeugd met een beperking beter in beeld

Voor concrete verbetering in de levens van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders is meer urgentie nodig, laat Ieder(in) weten aan de Tweede Kamer en het kabinet. ‘Het baart ons zorgen dat binnen de hervorming van het jeugdhulpstelsel deze groep zich in de marge bevindt. Het niet bieden van tijdige en passende hulp voor de groep kinderen met een levenslange, levensbrede, oftewel onomkeerbare, beperking leidt tot enorme ontwrichting.’

De ondersteuning aan deze gezinnen vanuit de Jeugdwet moet veel beter geregeld worden. En als dat niet snel genoeg lukt, zou er een aparte regeling moeten komen voor de hulp en ondersteuning aan jeugd met een beperking.

De voorgenomen hervorming van jeugdhulp is niet zomaar geregeld. Ook op korte termijn kunnen al verbeteringen worden bereikt, zoals met langere indicaties voor kinderen met een levenslange beperking en betere ondersteuning van ouders, waarbij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de gezinnen voorop staat.

Zie af van eigen bijdragen jeugdhulp

Wat de ouders en de kinderen zeker niet helpt, is de mogelijke invoering van een eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet. Hoe en wanneer die bijdrage zou worden ingevoerd, is nog niet bekend. Wel heeft de staatssecretaris deze bezuinigingsmaatregel vorige week als mogelijkheid aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

De invoering van een eigen bijdrage wordt door een brede coalitie van zorgaanbieders, professionals en cliëntorganisaties, waaronder Ieder(in) en MIND,  gezien als achteruitgang en dus onacceptabel. Eigen bijdragen verhogen de drempel om hulp te krijgen en te houden. De toegang tot noodzakelijke zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun gezinnen wordt door de invoering van eigen bijdragen ernstig belemmerd.
Daarnaast betekent het een extra financiële last boven op de stapeling van zorgkosten waarmee jeugd met een beperking of chronische ziekte en hun gezinnen nu al te maken hebben. Voor gezinnen in onze achterban, met een familielid met een onomkeerbare beperking, is het onmogelijk deze extra kosten te ontlopen. Invoering van een eigen bijdrage voor de noodzakelijke zorg en ondersteuning is dus een straf voor gezinnen met een kind met een onomkeerbare beperking.

Ieder(in) verzoekt de Tweede Kamer om de staatssecretaris te vragen af te zien van de invoering van een eigen bijdrage voor jeugdhulp.

De brief aan de Tweede Kamer is hieronder te downloaden.

Deel dit bericht