Veel gemeenten kondigen in hoog tempo ingrijpende bezuinigingen aan op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Ondanks de wettelijke plicht die gemeenten hebben om de nodige zorg en ondersteuning te bieden, laten zij steeds vaker gaten vallen. Ieder(in) roept de Tweede Kamer op te voorkomen dat mensen met een beperking of chronische ziekte hierdoor nog verder op achterstand komen.

Sommige gemeenten hebben al fiks ingegrepen in de budgetten voor de gemeentelijke zorg en ondersteuning. Hulp wordt geschrapt of verminderd en het beroep op mantelzorg neemt nog verder toe. Grote groepen mensen, onder wie mensen met een beperking of chronische ziekte komen daardoor flink in de knel. Op 11 november bespreekt de Tweede Kamer diverse onderwerpen met betrekking tot gemeentelijke hulp. In een brief doet Ieder(in) een oproep aan politieke partijen en kabinet om te voorkomen dat deze groepen nog verder in de problemen komen door de gemeentelijke bezuinigingen.

Voortdurende gelddiscussies

Op de achtergrond van de aangekondigde bezuinigingen speelt een bijna constante discussie tussen Rijk en gemeenten over geld en verantwoordelijkheden. Mensen die de zorg nodig hebben, komen in die discussie klem te zitten. Ieder(in) vraag de Tweede Kamer en het kabinet dan ook een einde te maken aan die discussie. Gemeenten moeten ook financieel in staat zijn de gemeentelijke zorg en ondersteuning te bieden, die zij wettelijk moeten leveren. Het is aan de rijksoverheid als systeemverantwoordelijke passende financiering te leveren, aldus Ieder(in).

Maatwerk met het abonnementstarief

Gemeenten stellen ook het Wmo-abonnementstarief ter discussie, terwijl veel mensen baat hebben bij deze beperkte eigen bijdrage voor gemeentelijke hulp. Het abonnementstarief is belangrijk om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Gemeenten geven aan hierdoor tekorten op te lopen. Ieder(in) doet een beroep op de minister om na te gaan hoe gemeenten het maatwerk kunnen blijven leveren met behoud van het abonnementstarief. Als nodig moeten gemeenten hiervoor ook compensatie van het rijk kunnen krijgen.

Voldoende respijtzorg voor mantelzorgers

In de brief vragen we ook maatregelen tegen de overbelasting van mantelzorgers. In toenemende mate krijgt Ieder(in) signalen dat mensen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan in het leveren van essentiële zorg aan hun familieleden of andere naasten. Er wordt steeds groter beroep gedaan op ‘eigen kracht’ en dat pakt in sommige gezinnen rampzalig uit. De overbelasting is tijdens de coronacrisis alleen maar toegenomen door het wegvallen van veel dagbesteding en begeleiding. We vragen de Kamer en de minister om te monitoren en te bevorderen dat gemeenten in voldoende mate respijtzorg aanbieden om te voorkomen dat mantelzorgers omvallen.

De brief aan de Tweede Kamer staat hieronder.

Deel dit bericht