Woensdag 4 september bespreekt de Tweede Kamer een wetswijziging die slecht uitpakt voor mensen die – vanwege zorgverlening - samenwonen met familie en een uitkering ontvangen. Ieder(in), Mind en de Landelijke Cliëntenraad hebben hun grote zorgen geuit in een brief aan de Tweede Kamer. Onderaan vindt u een update met de uitkomst van het Kamerdebat.

Als je samen met je broer, zus, opa of oma woont, kun je nu gebruik maken van een uitzondering op de (samenwoon)korting op je bijstandsuitkering. Oftewel: je bijstandsuitkering wordt dan niet gekort, omdat je samenwoont vanwege de zorg die je nodig hebt. Het kabinet wil nu deze uitzondering voor mensen die samenwonen met bloedverwanten in de tweede graad schrappen. De brievenschrijvers vinden dat de uitzonderingsregel breder moet gelden voor iedereen die zorg verleent of ontvangt, juist ook omdat wordt verwacht dat mensen langer thuiswonen en door naasten worden verzorgd.

Haaks op VN-verdrag Handicap

De Landelijke Cliëntenraad, Mind en Ieder(in) geven in de brief aan dat het wetsvoorstel ingaat tegen het VN-verdrag Handicap. Als deze uitzondering geschrapt wordt, gaat het inkomen van mensen met een beperking of chronische ziekte er fors op achteruit. Ook zullen sommigen niet meer thuis kunnen blijven wonen, omdat dit niet meer gaat vanwege de kosten. Het recht op een behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming, wat in het VN-verdrag Handicap is opgenomen, komt zo in gevaar.

Hef de discriminatie op

De drie organisaties vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet deze keuze maakt en vragen dan ook aan de Tweede Kamer om de uitzondering in de wet juist uit te breiden, zodat er geen discriminatie meer plaatsvindt. Deze uitzondering zou bijvoorbeeld ook toegepast kunnen worden voor andere ongehuwd samenwonenden met een zorgbehoefte.

De Tweede Kamer behandelt deze wijziging van de Participatiewet en andere wetten op woensdag 4 september. Je kunt het debat volgen via de livestream.

UPDATE:
Uitkomst debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de voorgenomen wijziging van de Participatiewet inmiddels behandeld en aangenomen. Alleen de coalitiepartijen stemden voor de wijziging die slecht uitpakt voor broers en zussen of grootouders en kleinkinderen (tweede graad verwantschap) die voor elkaar zorgen en samenwonen.

Er is een motie en een amendement aangenomen bij deze wetswijziging.

Het amendement van Tweede Kamerlid Raemakers (D66) waarmee er een overgangstermijn van twee jaar komt (aanvankelijk zouden mensen na het ingaan van de wet al na 1 jaar te maken krijgen met de gevolgen).

De aangenomen motie is van Kamerlid Peters (CDA) en Van Dijk (SP). Daarmee krijgt de staatssecretaris de opdracht om met gemeenten af te spreken dat er ‘maatwerk’ moet worden toegepast , zodat mensen niet in financiële problemen komen door de in te voeren (samenwoon)korting op de uitkering.

Het is nog maar de vraag of de wetswijziging door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Alleen de coalitiepartijen steunen de wetswijziging, maar zij hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Ook daar zal Ieder(in) pleiten voor het tegenhouden van deze wetswijziging.

Deel dit bericht