De toegankelijkheid van digitale inlogmiddelen van de overheid laat sterk te wensen over. Dit geldt ook voor websites en apps. Mensen met een beperking kunnen daardoor niet zelfstandig gebruik maken van de dienstverlening van de overheid. In een brief aan de Tweede Kamer doet Ieder(in) samen met 10 andere belangenorganisaties de oproep om vaart te maken met het verbeteren van de digitale toegankelijkheid.

Inlogmiddelen niet toegankelijk

Op 10 december bespreekt de Tweede Kamer de digitalisering van de overheid, waaronder het toelaten van nieuwe identificatiemiddelen naast DigiD. Ieder(in) ziet dat de nadruk hierbij meer ligt de betrouwbaarheid en veiligheid van deze nieuwe middelen. Er is onvoldoende oog voor de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Een voorbeeld is de tweestapsidentificatie en het gelijktijdig moeten bedienen van twee apparaten bij het inloggen. Voor mensen met een beperkte handfunctie is dat niet mogelijk. Die kunnen zo’n app daardoor niet gebruiken.

Geen toegankelijkheidsverklaring websites

Ook ziet Ieder(in) dat de overheid veel inspanningen verricht om de burger digitaal vaardiger te maken. Maar daarmee ben je er nog niet. Websites en apps moeten ook toegankelijk zijn. Want een blind iemand kan zeer digitaal vaardig zijn, maar zolang een website niet navigeerbaar is met een schermlezer, is deze voor hem of haar niet toegankelijk. Ieder(in) constateert hierin een achterstand. Een te groot aantal websites heeft geen toegankelijkheidsverklaring terwijl dit vanaf 23 september verplicht is. En slechts 4 procent van de overheidswebsites is aantoonbaar volledig toegankelijk (d.d. 7 december).

Toegankelijkheid als voorwaarde in ontwerpproces

De 11 organisaties stellen dat digitale inlogmiddelen bij de overheid – naast betrouwbaar en veilig – óók toegankelijk en gebruiksvriendelijk moeten zijn, conform het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid. Daarnaast is het versneld toegankelijk maken van websites en apps noodzakelijk. Bijvoorbeeld door het registreren en publiceren van toegankelijke software en ICT diensten. En door het halfjaarlijks rapporteren en gericht toezicht houden op de naleving van het Tijdelijk Besluit. Ook moet de overheid toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid beter vastleggen in digitale ontwerpprocessen. Betrek ouderen en mensen met een beperking vanaf het begin bij het ontwerpen van apps en websites.

 

Deel dit bericht