Brief aan Tweede Kamer: onze voorstellen voor beter gehandicaptenbeleid

De aanpak die Ieder(in) de Tweede Kamer en het kabinet aanreikt, bestaat onder meer uit de volgende punten: Eén passend kader of wettelijke regeling Mensen met een levenslange, levensbrede beperking lopen totaal vast in het versnipperde en verkokerde zorg- en ondersteuningssysteem en de uitvoering hiervan. Eigen kracht en zelfredzaamheid worden overschat. Dit beeld wordt ondersteund … Meer lezen over Brief aan Tweede Kamer: onze voorstellen voor beter gehandicaptenbeleid