De vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat bespreekt deze week het openbaar vervoer. Ieder(in) maakt zich zorgen over recente ontwikkelingen – zoals de sterk toenemende drukte op het spoor – die een bedreiging vormen voor de toegankelijkheid van het OV. Tegelijkertijd wijzen we in een brief aan de Kamerleden op de kansen die er nu zijn om de toegankelijkheid van het OV beter te regelen.
Illustratief: trein aan perron

Drukte op het spoor mag niet ten koste gaan van de toegankelijkheid

Verschillende vervoerders en beheerders – waaronder Prorail en de NS – hebben de laatste tijd in de media laten weten dat er een enorm capaciteitsprobleem ontstaat op het spoor.

Innovatie is nodig vanwege dit dreigende probleem. Maar die innovatie mag nooit ten koste gaan van de toegankelijkheid of leiden tot een verslechtering van de huidige situatie in het OV voor mensen met een beperking, waarschuwt Ieder(in).

Herziening Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer biedt ook een grote kans

2019 is een belangrijk jaar omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer gaat evalueren. Een mooie kans om de toegankelijkheid van het OV – vooral ook in de regio – de komende jaren sterk te verbeteren.

Kom met heldere, eenduidige eisen

Reizigers moeten kunnen rekenen op betrouwbaar vervoer dat overal voldoet aan dezelfde voorwaarden, van Groningen tot aan Maastricht. We vragen de Kamerleden en de minister daarom om ervoor te zorgen dat alle bestaande en nieuwe mobiliteitsoplossingen en vervoersconcessies aan dezelfde toegankelijkheidseisen voldoen.

Daarnaast vragen we om een monitor om te kijken of er ook daadwerkelijk voldaan wordt aan deze toegankelijkheidscriteria, zodat zelfstandig reizen voor iedereen mogelijk is en er geen verslechtering kan optreden. Het is tijd om deze zaken nu goed vast te leggen in het Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer.

De brief over de toegankelijkheid van het OV is hieronder te downloaden

De Kamercommissie bespreekt op 26 september de ontwikkeling van het openbaar vervoer.

Deel dit bericht