De decentralisaties in het sociaal domein werken niet goed. Vooral mensen met een complexe zorgvraag hebben last van veel bureaucratie en 'schotten tussen systemen en wetten. Zij ervaren een sterk tekort aan maatwerk, blijkt uit recente onderzoeken en meldacties. Daar moet snel verbetering in komen.

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Ieder(in) aandacht voor de problemen en mogelijke oplossingen. De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken spreekt hier woensdag 31 mei over.

Basis moet in orde zijn

Veel gemeenten hielden afgelopen jaar geld over op het sociaal domein. Er zijn ook signalen van gemeenten die tekort komen. Om te zorgen dat er minder verschillen in de uitvoering ontstaan moet er een bestuurlijk akkoord komen dat voldoende geld voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein zeker stelt. Met landelijke afspraken over de basiskwaliteit van zorg en ondersteuning kan een belangrijke verbetering worden bereikt. De inbreng van mensen om wie het gaat moet daarbij gehoord worden.

Maak het makkelijker

Door de bureaucratie lopen veel mensen met een beperking of chronische ziekte compleet vast als ze hun zorg en ondersteuning willen regelen. Tegelijk lopen de kosten voor eigen bijdragen enorm op. Dit speelt vooral bij mensen met een complexe zorgvraag.
Daarom is het van belang dat burgers zich kunnen melden bij één loket waar een adequate oplossing wordt gevonden voor hun zorgvraag. De afhandeling en financiering moet volledig aan de achterkant van dat loket gebeuren. Mensen met een beperking hoeven zich daar niet mee bezig te houden. De informatievoorziening kan veel beter en begrijpelijker.

Andere voorgestelde verbeteringen vindt u in de brief aan de Tweede Kamer hieronder.

Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer is woensdag 31 juni van 10-12 uur te volgen via deze link: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/suze-groenewegzaal

Downloads:

1183_17-0286_Brief_AO_Sociaal_Domein.pdf – PDF (187 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over