Vandaag is er een schriftelijk overleg over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Samen met De Oogvereniging, Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Vereniging Nederland en WijStaanOp vraagt Ieder(in) de minister om het huidige besluit toegankelijkheid te concretiseren en in lijn te brengen met het VN-verdrag Handicap. Toegankelijk openbaar vervoer maakt dat iedereen gewoon mee kan doen in onze samenleving en mensen niet afhankelijk zijn van speciale voorzieningen, zoals doelgroepenvervoer.

Mensen komen niet mee

Het huidige Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer regelt gelukkig al veel. Maar helaas laat de NGO rapportage VN-verdrag Handicap zien dat er ook in het openbaar vervoer nog grote slagen moeten worden gemaakt voor de toegankelijkheid. Mensen met een beperking komen nog te vaak niet mee. Vaak door het ontbreken van voorzieningen, onduidelijkheid over functionele eisen of door menselijke bejegening. De lat moet dus hoger zodat we samen met beleidsmakers, vervoerders en reizigers helderheid brengen.

Niet vrijblijvend

In het nieuwe besluit moet een rapportageverplichting opgenomen worden. Alleen zo kan er daadwerkelijk gemonitord worden of alle vervoerders echt voldoen aan de toegankelijkheidseisen en of iedereen zonder problemen mee kan. Er moet een strakke planning komen voor de herziening en invoering van het besluit. Zo kunnen nieuwe aanbestedingen voldoen aan het nieuwe besluit waarmee de toegankelijkheid hopelijk in een hoger tempo verbetert. Zowel bij de aanpassing van het besluit als bij nieuwe aanbestedingen moeten ervaringsdeskundigen en hun belangenbehartigers geconsulteerd worden.

Met deze aanpassing van het besluit toegankelijkheid openbaar vervoer hopen we weer een grote stap voorwaarts te kunnen zetten.

Bekijk hieronder de brief aan de Tweede Kamer en de Motie toegankelijk vervoer als basisvoorziening.

Deel dit bericht