Het aantal mensen dat hun zorg en ondersteuning met een persoonsgebonden budget (pgb) regelen, is afgelopen jaren flink gedaald binnen de Jeugdwet en Wmo. Dit is zorgelijk omdat moet worden voorkomen dat mensen geen beroep kunnen doen op pgb terwijl dit mogelijk wel het beste past. In een brief aan de Tweede Kamer en de minister van VWS willen Per Saldo en Ieder(in) weten waar de dalingen vandaan komen en of er sprake is van een pgb-ontmoedigingsbeleid. Op 4 april praat de Tweede Kamer over het pgb.

In de praktijk verloopt de toegang tot een persoonsgebonden budget (pgb) veel te moeizaam. Aanvragers moeten nog altijd veel obstakels overwinnen. Mensen die hulp zoeken worden onvoldoende geïnformeerd en het is vaak onduidelijk bij welk loket ze moeten zijn als ze een pgb willen aanvragen.

Willekeur

Helemaal ingewikkeld is het als het gaat over verschillende zorgwetten. Ook zijn er grote verschillen tussen regio’s. Afhankelijk van de persoon die de indicatie stelt, wordt de hulp wel of niet of slechts deels geïndiceerd. De kans op willekeur en onduidelijkheid voor pgb-aanvragers is dus groot.

Waarom daling pgb’s?

In de brief constateren Per Saldo en Ieder(in) dat een pgb nog altijd niet wordt gezien als gelijkwaardige keuze ten opzichte van zorg in natura. Sommige gemeenten ontmoedigen het aanvragen van een pgb. We vragen de minister onderzoek te doen naar dalingen van aantal pgb’s én om maatregelen om de daling tegen te gaan.

Toereikende tarieven

In de praktijk zien we bovendien dat de maximale tarieven die uit het pgb kunnen worden betaald aan zorgverleners te laag zijn. Dit leidt er zelfs toe dat mensen afscheid moeten nemen van hun vertrouwde hulpverleners omdat ze de tarieven niet meer kunnen betalen. Budgethouders moeten in staat zijn om hun zorg- of hulpverleners een passend loon te bieden. Daarom vragen we de minister om met toereikende tarieven te komen.

Wooninitiatieven

Voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte zijn de pgb-wooninitiatieven van groot belang. Juist in deze woonvormen is maatwerk, afgestemd op de wensen en behoeften van bewoners goed mogelijk. We vragen de minister om toereikende tarieven, ook voor zulke initiatieven. Ten opzichte van gemeenten kan de minister benadrukken dat deze woonvormen een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande aanbod en dus gestimuleerd moeten worden.

De brief van Per Saldo en Ieder(in) vindt u hieronder.

Meer informatie over problemen met te kortdurende indicaties en ontoereikende pgb-tarieven is ook te vinden bij Per Saldo

Het debat in de Tweede Kamer is op 4 april van 10 tot 14 uur via deze link te volgen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over