Belangenorganisaties, Ieder(in), Per Saldo en Spierziekten Nederland, ontvangen signalen van een gebrek aan passende zorg voor mensen in een Fokuswoning. Omdat verbeteringen nodig zijn, vragen de belangenorganisaties de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief om onderzoek. Dit is nodig om meer maatwerk mogelijk te maken voor cliënten die gebruik maken van deze combinatie van wonen en zorg.

Op 8 december overlegt de Kamercommissie VWS over Fokuswonen. In Fokuswoningen wonen mensen met een lichamelijke beperking op zichzelf, met 24 uur per dag zorg nabij. Deze assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) is een voorwaarde om zelfstandig te kunnen wonen. Zonder Fokuswoningen zouden zij als gevolg van hun beperking in een verpleeghuis of instelling wonen en hun zelfstandigheid voor een groot deel moeten inleveren.

Maatwerk

Uit contacten met cliënten blijkt dat zij passende zorg op maat het belangrijkst vinden. Een goede beoordeling van de kwaliteit van het Fokuswonen, valt of staat bij het ervaren van maatwerk. Fokusbewoners geven aan dat, wanneer zij gebruik maken van een PGB, zij de zorg soms niet inkopen bij de organisatie die de Fokuswoning aanbiedt. Zij kopen dit elders in omdat de organisatie de zorg niet of niet op tijd kan leveren, of omdat de zorg niet voldoet aan de gewenste kwaliteit.

Gevangen

Wanneer het zorgaanbod niet aansluit op de wensen van de cliënt, zou verhuizen een optie moeten zijn. In de praktijk blijkt dit echter zelden mogelijk. Er zijn onvoldoende aangepaste woningen en verzoeken om reguliere woningen aan te passen, worden meestal door gemeenten afgewezen. Ook bureaucratie rond Wmo- en Wlz-aanvragen zorgt voor beperking van de mogelijkheden om te verhuizen. Mensen met ADL-assistentie die niet tevreden zijn maar niet of moeilijk kunnen verhuizen, geven aan dat zij hierdoor geen kant op kunnen en zich, gevangen‚ voelen.

Onderzoek

In de brief vragen de belangenorganisaties de Kamerleden om onderzoek naar de huidige vorm van het Fokuswonen. Er moet worden onderzocht hoe de combinatie van zorg en wonen kan worden verbeterd. Zorg op maat moet daarbij het uitgangspunt zijn.

Meer over Wonen
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over