Een toegankelijke samenleving is voor mensen met een beperking of chronische aandoening een belangrijke voorwaarde om zelfstandig mee te kunnen doen. Maar op tal van onderdelen van het dagelijks leven is dit nog steeds niet goed geregeld. Bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijk wonen, fysieke en digitale toegankelijkheid, werken, onderwijs volgen en bestaanszekerheid. Ieder(in) vraagt om meer regie, aansturing en waar nodig meer geld, om toegankelijkheid en het zelfstandig kunnen meedoen door mensen met een beperking te verbeteren. Wij vragen expliciet de aandacht voor een drietal onderwerpen.

Laat het sociaal domein werken voor mensen met een beperking of chronische aandoening

Hierbij gaat het om een oplossing voor de financiële problemen bij gemeenten, die grote impact hebben op bewoners met een beperking of chronische aandoening.

  • Zorg voor het in beeld krijgen van wat nodig is aan gerichte investeringen in het sociaal domein, bij wonen en bij de inrichting van de openbare ruimte, om het thuis of zelfstandig wonen van mensen met een beperking of chronische aandoening makkelijker mogelijk te maken.

Stevige ambitie bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Zorg voor een stevige ambitie in het regeerakkoord en binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

  • Voor BZK gaat het om passend en toegankelijk beleid bij wonen, politieke participatie, fysieke toegankelijkheid van gebouwen en omgeving, digitale toegankelijkheid en een toegankelijke overheid die ook zelf het goede voorbeeld geeft.
  • Stel een BZK breed programma op waarmee participatie, lokale inclusie en toegankelijkheid met meer inzet worden bevorderd en waarbij mensen met een beperking of chronische aandoening en hun organisaties worden betrokken.
  • Zorg voor een landelijk programma wonen en zorg, gericht op álle leeftijdsgroepen en zorg voor een groter aanbod van toegankelijke en betaalbaalbare woningen voor mensen met een beperking.

Zet in op versnelling van de toegankelijkheid van de digitale overheid

In een tijd waarin de samenleving door digitalisering snel en ingrijpend verandert is de toegankelijkheid van digitale dienstverlening – naast veiligheid en betrouwbaarheid – een noodzaak voor álle burgers om zelfstandig mee te kunnen doen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Op dit moment zijn veel overheidswebsites en -apps nog niet toegankelijk.

  • Wij willen dat de overheid een versnellingsagenda digitale toegankelijkheid start. Met daarin een concrete ambitie wanneer de overheid volledig digitaal toegankelijk is, met welke maatregelen de ambitie gerealiseerd moet worden en hoe er actief toezicht wordt gehouden op de digitale toegankelijkheid van overheids- en uitvoeringsinstanties op alle niveaus (landelijk, regionaal en lokaal).

Het BZK-begrotingsdebat start vanaf woensdag 27 oktober. Via deze link is te zien hoe laat en waar het debat te volgen is: Livestream Plenaire zaal | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hieronder is de brief aan de Tweede Kamerleden voor de begrotingsbehandeling van BZK te downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over