Het kabinet schermt vandaag met mooie koopkrachtcijfers. Ook mensen met een beperking en chronisch zieken gaan er iets op vooruit. Maar deze cijfers werken verhullend, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in)., Onder dit kabinet zijn de zorgkosten voor mensen met een beperking heel sterk gestegen. Een cadeautje op Prinsjesdag maakt dat niet goed.

Zaterdag kwam Ieder(in) met onderzoek van het Nibud naar buiten. Daaruit bleek dat de kosten voor mensen met een zware zorgvraag de afgelopen vijf jaar zijn verdubbeld. Illya Soffer, Dit heeft rechtstreeks te maken met het beleid van dit kabinet. Veel financiële tegemoetkomingen voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn de afgelopen jaren verdwenen. Tegelijkertijd zijn hun zorgkosten gestegen door onder meer voortdurende verhoging van eigen risico en stijging van eigen bijdragen.

‚ Verder was het de bedoeling dat gemeenten hoge zorgkosten zouden gaan compenseren. Ook daar is weinig van terecht gekomen. Dit alles heeft ertoe geleid dat mensen met een zware zorgvraag inmiddels drie maandsalarissen kwijt kunnen zijn aan zorg.

Verlaging eigen bijdrage

Uit de Prinsjesdagplannen blijkt dat het kabinet 50 miljoen heeft uitgetrokken voor verlaging van eigen bijdrage Wmo. Dit geldt voor meerpersoonshuishoudens onder de 66 jaar. Daarvan profiteert vooral de eenverdiener met een chronisch zieke partner. Voor mensen met een modaal inkomen scheelt dat ongeveer 1400 euro per jaar, volgens het kabinet. Soffer, Dit is een mooi bedrag, maar het maakt de gestegen kosten niet goed. Bovendien zijn veel anderen – zoals alleenstaande chronisch zieken – hiermee niet geholpen. Er zijn echt nog drastische ingrepen nodig om de zorgkosten voor alle mensen met een beperking omlaag te brengen.

Brandbrief

Ieder(in) heeft vandaag met de Patiëntenfederatie Nederland en het Landelijke Platform GGz een brandbrief aan de fractievoorzitters van de politieke partijen gestuurd. Daarin vragen de organisaties om de gestegen zorgkosten aan de orde te stellen in de algemene beschouwingen. Ze vragen de politici om aan te dringen op de volgende maatregelen:

  • Stel een maximum in voor wat mensen in totaal aan zorg moeten betalen
  • Verlaag de maximale eigen bijdragen Wmo en Wlz voor alle huishoudens
  • Zorg dat gemeenten het geld dat zij van het Rijk krijgen ook echt inzetten voor mensen met een beperking

Reactie staatssecretaris

Vandaag reageert staatssecretaris Van Rijn in een interview in het Nieuwsblad van het Noorden op het onderzoek van Ieder(in). Hij erkent dat gemeenten te weinig doen om de hoge zorgkosten voor mensen met een beperking te compenseren, terwijl ze daar geld van het rijk voor hebben gekregen. Ieder(in) roept de staatssecretaris op om gemeenten hierop aan te spreken.

Een Vandaag

Vanavond zal ook premier Rutte in Een Vandaag reageren op het onderzoek van Ieder(in)

Zie ook ons bericht van zaterdag over het onderzoek:
Zorgkosten mensen met een beperking in vijf jaar geëxplodeerd

Deel dit bericht