De Wmo 2015 is onlangs aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 een deel van de AWBZ-zorg wordt overgedragen naar de gemeenten. Omdat gemeenten zich moeten voorbereiden op deze nieuwe zorgtaak, stuurt het CAK gegevens over AWBZ-cliënten naar gemeenten. Om welke cliënten gaat het en welke gegevens krijgen de gemeenten toegestuurd?

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u nu een AWBZ-indicatie voor:

  • begeleiding (individueel en/of groep),
  • tijdelijk verblijf,
  • kortdurend verblijf of
  • persoonlijke verzorging (grondslag VG, LG of PSY) en
  • verblijf met ZZP indicatie GGZ-C,

dan stuurt het CAK de volgende gegevens over u naar uw gemeente:

  • uw naam,
  • uw BSN-nummer,
  • de grondslag voor uw indicatie (verstandelijk, lichamelijk of psychisch),
  • en uw indicatie (functies en klassen of ZZP (PSY-c)
  • informatie over de geleverde zorg en de leveringsvorm (PGB of ZIN).

De gemeente krijgt geen medische dossiers. Als de gemeenten medische gegevens nodig heeft om uw zorg goed in kaart te kunnen brengen, dan zal de gemeente aan u vragen die gegevens te geven. Of de gemeente vraagt aan u toestemming uw medische gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld het CIZ of uw arts.

Lees ook eventueel ons eerdere bericht over de gegevensoverdracht:
Geen VWS-brief aan AWBZ-cliÌÇnten over veranderingen in de zorg

Meer nieuws en uitleg over de hervormingen langdurige zorg leest u op de website www.hervorminglangdurige zorg

Meer over Zorg
Terug naar Home

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over