Het ministerie van VWS verhoogt vanaf 2024 het budget van patiënten- en gehandicaptenorganisaties van 21 miljoen naar 46 miljoen euro. Dit is meer da...
decoratief
Heel veel mensen met een beperking of chronische ziekte kampen al jaren met financiële problemen en een gebrek aan bestaanszekerheid. Het leidt tot s...
In aanloop naar de verkiezingen in maart 2023 voor Provinciale Staten en Waterschappen zijn twee nieuwe pilots van start gegaan. Speciaal  voor mense...
Het ministerie van VWS en de VNG laten onderzoek doen naar hoe het gaat met het aanvragen, verstrekken en onderhoud van hulpmiddelen. Omdat Ieder(in) ...
decoratief
Verbeter de wereld, kom werken bij Ieder(in). Wij zoeken een gedreven communicatiemedewerker voor 24 uur per week.

Lees meer

decoratief
Veel mensen met een beperking of chronische ziekte lopen er tegenaan. Ze hebben een medisch label gekregen. Maar wat de beperking of aandoening beteke...
decoratief
Wat is er nodig om een écht inclusieve patiënten- en gehandicaptenbeweging te worden? Hoe zorg je dat iedereen zich vertegenwoordigd en welkom voelt?

Lees meer

Het bestuur van Ieder(in) is op zoek naar een nieuwe penningmeester voor circa zes uur per maand. Heb jij affiniteit met de missie van Ieder(in)…

Lees meer

‘Voor thuiswonende mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het een enorme uitdaging om via de gemeente de juiste zorg te regelen’, ...
decoratief
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben we lokale belangenbehartigers ondersteund met informatie waarmee ze bij hun gemeente aand...
decoratief
Hoe kan het toch dat zo veel burgers in de knel komen door wet- en regelgeving die bedoeld zijn om hen te ondersteunen? Pieter Omtzigt eiste, naar aan...
Op 24 juni heeft de minister voor Langdurige zorg en Sport, Connie Helder, de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het beleidskader subsidiëring...