beeld met beschrijving 'Vacant
Voor de uitvoering van het project We Are Able zoekt Ieder(in) per direct een Projectleider Lokale Inclusie voor 16 uur per week....
Een paar dagen geleden bereikte ons het verdrietige bericht dat AnneMieke Bökkerink na een periode van afnemende gezondheid op 76-jarige leeftijd is ...
‘2020 was een jaar om naar uit te kijken. Naast de vele lobbydossiers waaraan Ieder(in) zou gaan werken, zouden we ons ook voorbereiden op de komst ...
Man in rolstoel drinkt zijn drankje met een rietje
Om de hoeveelheid plastic in de oceanen terug te dringen heeft de Europese Unie een richtlijn opgesteld die het gebruik van wegwerpplastic verbiedt. I...
Ben of wil jij actief zijn in de lokale politiek? En wil je meer invloed hebben in jouw gemeente(politiek), bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkh...
In de interviewserie “Agenderen en Formeren” van Issuemakers spreken experts over de formatie en een nieuw regeerakkoord. In deze editie een inter...
De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Ben jij een lokale belangenbehartiger en zet je je in voor de belangen van mensen met een beperkin...
Op 3 juni wordt het voorstel voor de toevoeging van de grondslag handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet voor de tweede keer...
Ervaringsdeskundigen met een beperking en hun organisaties hebben een brief geschreven aan informateur Hamer. Ze wijzen erop dat de stem van mensen me...
Hoe wordt Nederland een land waar iedereen zich thuis voelt en op voet van gelijkheid kan meedoen? Het nieuwe regeerakkoord zal op deze urgente maatsc...
Niet alleen bij toeslagen maar ook bij belastingzaken lopen veel burgers vast en worden dan onheus behandeld. Met steun van de volledige Kamer heeft P...
Van de 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders in Nederland heeft nog geen 0,5 procent een functionele beperking. Terwijl 10 tot 15 procent van ...