Op donderdag 14 oktober organiseert Ieder(in) van 13.30 tot 15.00 uur een online bijeenkomst voor haar leden, lokale belangenbehartigers en VN-ambassa...
Gemeenten zijn verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) te organiseren voor hun inwoners. Vaak gaat dat goed, maar niet overal en niet a...
Op 16 maart 2022 mogen we weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Dit is het moment om aandacht te vragen voor een inclusieve en toeg...
In oktober en november organiseert Ieder(in) weer vier SamenSterkdagen. De SamenSterkdagen zijn voor mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of ...
Een sterke patiënten- en gehandicaptenbeweging is onmisbaar voor en goede en betaalbare zorg en de emancipatie van patiënten, mensen met een beperki...
Een paar dagen geleden bereikte ons het verdrietige bericht dat AnneMieke Bökkerink na een periode van afnemende gezondheid op 76-jarige leeftijd is ...
‘2020 was een jaar om naar uit te kijken. Naast de vele lobbydossiers waaraan Ieder(in) zou gaan werken, zouden we ons ook voorbereiden op de komst ...
Man in rolstoel drinkt zijn drankje met een rietje
Om de hoeveelheid plastic in de oceanen terug te dringen heeft de Europese Unie een richtlijn opgesteld die het gebruik van wegwerpplastic verbiedt. I...
Ben of wil jij actief zijn in de lokale politiek? En wil je meer invloed hebben in jouw gemeente(politiek), bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkh...
In de interviewserie “Agenderen en Formeren” van Issuemakers spreken experts over de formatie en een nieuw regeerakkoord. In deze editie een inter...
De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Ben jij een lokale belangenbehartiger en zet je je in voor de belangen van mensen met een beperkin...
Op 3 juni wordt het voorstel voor de toevoeging van de grondslag handicap als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet voor de tweede keer...