Algemeen
De Sociale Raad van Europese ministers heeft donderdag 26 november het voorstel aangenomen om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een ha...

Lees verder

Algemeen
Onlangs is de tekst van het Protocol bij het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking in het Tractatenblad verschenen. Door de bekend...

Lees verder

Algemeen
Er doen zich regelmatig problemen voor in het leerlingenvervoer. Zo zitten er vaak teveel kinderen in een bus die niet goed bij elkaar passen. De Nati...

Lees verder

Algemeen
Werknemers met gezondheidsbeperkingen zijn voortaan beter verzekerd. Dit is geregeld in het Van Leeuwen-convenant, dat de CG-Raad, het Verbond van Ver...

Lees verder

Algemeen
In artikel 40 van het VN-gehandicaptenverdrag staat dat de verdragspartijen regelmatig bij elkaar moeten komen om de vorderingen in de diverse landen ...

Lees verder

Algemeen
Sinds 1 augustus 2009 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) ook van toepassing op het primair en voortgezet…

Lees meer

Algemeen
Hoe zit het met mensen die onder curatele staan en wilsonbekwaam zijn. Mag in zo'n geval de curator in zijn/haar naam stemmen, bijvoorbeeld bij…

Lees meer

Algemeen
Minister Klink heeft onlangs laten weten dat hij het preferentiebeleid verder wil uitbreiden. De CG-Raad heeft zijn verontrusting over dit plan uitges...

Lees verder

Algemeen
Staatssecretaris Bussemaker van VWS heeft de CG-Raad per brief laten weten dat zij een werkconferentie zal organiseren over het VN-verdrag van mensen ...

Lees verder