Algemeen
Sinds 1 augustus 2009 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) ook van toepassing op het primair en voortgezet…

Lees meer

Algemeen
Hoe zit het met mensen die onder curatele staan en wilsonbekwaam zijn. Mag in zo'n geval de curator in zijn/haar naam stemmen, bijvoorbeeld bij…

Lees meer

Algemeen
Minister Klink heeft onlangs laten weten dat hij het preferentiebeleid verder wil uitbreiden. De CG-Raad heeft zijn verontrusting over dit plan uitges...

Lees verder

Algemeen
Staatssecretaris Bussemaker van VWS heeft de CG-Raad per brief laten weten dat zij een werkconferentie zal organiseren over het VN-verdrag van mensen ...

Lees verder