Wil jij graag weten of jouw lokale politieke partijen aandacht hebben voor mensen met een beperking en chronische ziekte? Als betrokken burger of als...
Een aantal huurders die een woning huren van een woningcorporatie hebben dit jaar recht op eenmalige huurverlaging. Het gaat om huurders met een laag ...
Op maandag 26 oktober heeft minister De Jonge de verbeterafspraken rondom toegang, levering, service en onderhoud van hulpmiddelen naar de Tweede Kame...
Zorg en ondersteuning via gemeenten moet beter werken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit ‘sociaal domein’ met bijbehorende we...
Op donderdag 14 oktober organiseert Ieder(in) van 13.30 tot 15.00 uur een online bijeenkomst voor haar leden, lokale belangenbehartigers en VN-ambassa...
Gemeenten zijn verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) te organiseren voor hun inwoners. Vaak gaat dat goed, maar niet overal en niet a...
Op 16 maart 2022 mogen we weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Dit is het moment om aandacht te vragen voor een inclusieve en toeg...
In oktober en november organiseert Ieder(in) weer vier SamenSterkdagen. De SamenSterkdagen zijn voor mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of ...
Een sterke patiënten- en gehandicaptenbeweging is onmisbaar voor en goede en betaalbare zorg en de emancipatie van patiënten, mensen met een beperki...
Een paar dagen geleden bereikte ons het verdrietige bericht dat AnneMieke Bökkerink na een periode van afnemende gezondheid op 76-jarige leeftijd is ...
‘2020 was een jaar om naar uit te kijken. Naast de vele lobbydossiers waaraan Ieder(in) zou gaan werken, zouden we ons ook voorbereiden op de komst ...
Man in rolstoel drinkt zijn drankje met een rietje
Om de hoeveelheid plastic in de oceanen terug te dringen heeft de Europese Unie een richtlijn opgesteld die het gebruik van wegwerpplastic verbiedt. I...