Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.
Goed nieuws uit Den Haag: De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag...
Ieder(in) geeft graag gehoor aan de oproep van de koepelorganisatie voor mensen met een beperking in Oekraïne. Zij vragen: “Steun ons, verspreid de...
Veel mensen met een beperking komen ernstig in de knel door de huidige wetten en regels. Heb jij voorbeelden van of ervaring met knellende wetgeving? ...
Patiëntenorganisaties kunnen voor 24 maart bij ZonMw weer een projectsubsidie van maximaal 100.000,- euro aanvragen .

Lees meer

Rijen vlaggen met op achtergrond gebouw VN
In oktober dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties Nederland toetsen op de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Eind maart vindt hi...
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van alle stemmen die die dag worden uitgebracht, zijn er ruim 2 miljoen van mensen met e...
Om meer mensen met een beperking actief te laten worden in de (lokale) politiek stelt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks...
In de periode rond oud en nieuw ervaren veel mensen negatieve gevolgen van het afsteken van vuurwerk. Ieder(in), Stichting Hoormij en Oogvereniging vi...
Mensen die ons meldpunt bellen, krijgen af en toe ten onrechte te horen dat al onze medewerkers in gesprek zijn. De oorzaak is een technisch…

Lees meer

‘Voeten, waar heb ik jullie voor nodig wanneer ik vleugels heb om te vliegen?’ Dit schreef de Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo in haar dagboek, t...
iederin wenst je fijne feestdagen
Rond de feestdagen is Ieder(in) beperkt bereikbaar. De receptie en de informatiepunten zijn gesloten. Wij zijn via e-mail bereikbaar voor vragen van d...
Discriminatie is in Nederland verboden. Toch komt discriminatie nog steeds veel voor in ons land. Ook bij mensen met een beperking. Daarom heeft de Ee...