Vacature: Controller

decoratief
Ter versterking van de afdeling Bedrijfsvoering zoekt Ieder(in) een controller voor 24-32 uur per week. Kom jij ons team versterken?

Lees meer

Op dinsdag 19 april van 16:00 uur – 17:30 uur organiseren Ieder(in) en Zorgbelang Inclusief een online bijeenkomst over politieke participatie voor ...
Op 29 maart 2022 organiseren Zelfregiecentrum Nijmegen en Inclusie Verenigt het congres Gelijk is Gelijk in coronatijd, over inclusie van mensen met e...
decoratief
Ieder(in) zoekt per direct een ervaren, enthousiaste en betrokken beleidsmedewerker voor het programma Zorg en Ondersteuning.

Lees meer

Afbeelding met teksten in regenboogkleuren, verticaal en horizontaal verdeeld. De teksten die te lezen zijn, zijn: ‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ en ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan’ en ‘Artikel 1’ en ‘Culemborg’.
Goed nieuws uit Den Haag: De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel voor uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslag...
Ieder(in) geeft graag gehoor aan de oproep van de koepelorganisatie voor mensen met een beperking in Oekraïne. Zij vragen: “Steun ons, verspreid de...
Veel mensen met een beperking komen ernstig in de knel door de huidige wetten en regels. Heb jij voorbeelden van of ervaring met knellende wetgeving? ...
Patiëntenorganisaties kunnen voor 24 maart bij ZonMw weer een projectsubsidie van maximaal 100.000,- euro aanvragen .

Lees meer

Rijen vlaggen met op achtergrond gebouw VN
In oktober dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties Nederland toetsen op de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Eind maart vindt hi...
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van alle stemmen die die dag worden uitgebracht, zijn er ruim 2 miljoen van mensen met e...
Om meer mensen met een beperking actief te laten worden in de (lokale) politiek stelt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks...
In de periode rond oud en nieuw ervaren veel mensen negatieve gevolgen van het afsteken van vuurwerk. Ieder(in), Stichting Hoormij en Oogvereniging vi...