Handtekeningenactie Pleeback

De organisatie Treinen met Toiletten (TMT) is begonnen met een actie in Gelderland om de toiletten terug te krijgen in treinen op het traject Winterswijk-Arnhem.…

Lees meer

De Nederlandse Bank (DNB) onderzoekt regelmatig de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaalfaciliteiten. DNB doet dat in nauwe samenwerking met b...
Op 11 april sloten de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) en de overheid een sociaal akkoord. Een gevolg van het akkoord is dat de invoering…

Lees meer

De Rabobank gaat de Rabofoon aanpassen aan de nieuwe IBAN-bankrekeningnummers. Klanten met een beperking kunnen deze telefonisch service dus blijven g...
Kabinet Rutte II gaat het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap ratificeren. Dat staat in het regeerakkoord. Het wetgevingstraject dat...
Vorige week heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat hij het niet redt om alle overheidswebsites voo...
Dit kabinet gaat de langdurige zorg voor een belangrijk deel overhevelen naar de gemeenten. De CG-Raad en Platform VG zeggen in een brief aan de…

Lees meer

Gisteren debatteerde premier Rutte met de Kamer over het regeerakkoord. Dat leidde tot goed nieuws. Het afschaffen van dagbesteding per 2014 lijkt niet door te…

Lees meer

CG-Raad en Platform VG hebben de belangrijkste punten uit het regeerakkoord op een rij gezet en hebben deze punten geplaatst naast de standpunten uit de…

Lees meer

Chris de Zeeuw, student Film-, Televisie- en Theaterwetenschap, stelt in een scherp opiniestuk in De Volkskrant dat Nederland in vergelijking met ande...
De ChristenUnie wil dat Nederland voortmaakt met het ratificeren van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Om het belang van ra...
Vandaag is het College voor de Rechten van de Mens van start gegaan. Dit College neemt de taken over van de Commissie Gelijke Behandeling die ophoudt ...