Iedereen moet kunnen pinnen. Helaas levert het pinnen in winkels voor mensen met een beperking vaak nog problemen op. CG-Raad en Stichting Bevorderen ...
Om diefstal van de gehandicaptenparkeerkaart tegen te gaan, is in januari 2011 een centraal registratiesysteem ingevoerd. Nog te weinig gemeenten doen...
Van de 23 gemeenten die vanaf 1 juli 2011 een nieuwe website hebben, voldoen er twaalf niet aan de minimale eisen van WaarMerk Drempelvrij.nl. En ook ...
Het ITS (Internationaal ToegankelijkheidsSymbool) geeft aan dat een gebouw voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is. De CG-Raad is eigena...
Minister Schultz van Haegen heeft vandaag met de CG-Raad en met ervaringsdeskundigen een werkbezoek aan het spoor gebracht. De minister kon zo zelf ervaren waarom…

Lees meer

Matt Poelmans van de stichting Waarmerk Drempelvrij geeft op VK.nl zijn opinie over de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites. In zijn ogen m...
De CG-Raad, MEE Nederland, Crossover en het NRF hebben samen met de Coalitie voor Inclusie een bijeenkomst georganiseerd voor Eerste en Tweede Kamerle...
Op bijna alle stations gaapt er een groot gat tussen Sprintertrein en perron. Mensen met beperkingen hebben hierdoor problemen bij het in- en uitstappen. Het…

Lees meer

De Tweede Kamer heeft op 29 november 2011 unaniem gestemd voor de motie Aptroot (VVD) en Bashir (SP). De motie vraagt om spoed bij het…

Lees meer

Het wordt voor chronisch zieken gemakkelijker een levensverzekering af te sluiten. Het Kabinet heeft op dit punt een wijziging van de Wet Medische Keuringen (WMK)…

Lees meer

De directeuren van Platforms VG en GGz en de CG-Raad en vertegenwoordigers van de Coalitie voor Inclusie hebben met staatssecretaris Veldhuijzen van S...
Vanaf 3 november 2011 wordt de strippenkaart in heel Nederland afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet iedereen met de OV-chipkaart reizen. Een studie toont aan…

Lees meer