Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is nog steeds niet door Nederland bekrachtigd. Maar er lijkt nu weerschot in te komen. De s...
De Kamer vroeg minister Donner vandaag om de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren door aanpassing van het Bouwbesluit. Ook vroeg ze om betere h...
Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen en de CG-Raad organiseren samen een testdag voor pinnen in de supermarkt. Een aantal supermarktketens in Neder...
Het Bouwbesluit is van groot belang voor de toegankelijkheid van gebouwen. De Tweede Kamer spreekt op 30 juni over herziening van het Bouwbesluit. De ...
De CG-Raad heeft in 2009 gewezen op de strijdigheid van het wetsvoorstel Zorg en Dwang met het verdrag voor de mensenrechten (VN-Verdrag). Het kabinet...
Minister Veldhuijzen van Zanten (VWS) zal zich inzetten voor de bekrachtiging van het VN-verdrag voor mensen met een handicap. De voorbereidende werkz...
Veel mensen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie of autisme kunnen niet overweg met de OV-chipkaart. Voor hen moet er een tijdelijke kaart komen, zegt…

Lees meer

Eind maart heeft minister Donner toegezegd dat gemeenten strafmaatregelen tegemoet kunnen zien als hun sites ontoegankelijk blijven. Digitale informat...
Eind maart was er een landelijke manifestatie voor ratificatie door Nederland van het VN verdrag voor mensen met een beperking. Kamerlid Jetta Klijnsm...
De Coalitie voor Inclusie doet een dringend beroep op het kabinet om het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking nu snel te bekrachtig...
Er is in het kabinet geen draagvlak voor de bekrachtiging van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen van...
Vier jaar geleden ondertekende Nederland in New York het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het wordt nu spannend. Zal Nederl...