Het wordt voor chronisch zieken gemakkelijker een levensverzekering af te sluiten. Het Kabinet heeft op dit punt een wijziging van de Wet Medische Keuringen (WMK)…

Lees meer

De directeuren van Platforms VG en GGz en de CG-Raad en vertegenwoordigers van de Coalitie voor Inclusie hebben met staatssecretaris Veldhuijzen van S...
Op 12 oktober stond het Bouwbesluit op de agenda in een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer. Het Bouwbesluit bevat alle voorschriften en eisen vo...
Vanaf 3 november 2011 wordt de strippenkaart in heel Nederland afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet iedereen met de OV-chipkaart reizen. Een studie toont aan…

Lees meer

De CG-Raad, Platform VG en Programma VCP willen landelijke regels voor de toegankelijkheid van nieuwe openbare ruimte. Te vaak nog wordt in nieuwbouww...
Leden van actiegroep, Terug naar de bossen‚ hebben zich vastgeketend bij de Tweede Kamer. Zij willen hiermee kracht bijzetten aan hun eisen: voldoe...
Binnenkort komt er een gewijzigd wetsvoorstel ‰Û÷Zorg en dwang‰Ûª aan de orde in de Tweede Kamer. De CG-Raad zet nog vraagtekens bij het voorste...
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan in een zaak over een jongen met een rugzakje die werd geweigerd door een school voor...
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is nog steeds niet door Nederland bekrachtigd. Maar er lijkt nu weerschot in te komen. De s...
De Kamer vroeg minister Donner vandaag om de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren door aanpassing van het Bouwbesluit. Ook vroeg ze om betere h...
Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen en de CG-Raad organiseren samen een testdag voor pinnen in de supermarkt. Een aantal supermarktketens in Neder...
Het Bouwbesluit is van groot belang voor de toegankelijkheid van gebouwen. De Tweede Kamer spreekt op 30 juni over herziening van het Bouwbesluit. De ...