Er is in het kabinet geen draagvlak voor de bekrachtiging van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen van...
Vier jaar geleden ondertekende Nederland in New York het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het wordt nu spannend. Zal Nederl...
Per 1 januari mogen woningcorporaties slechts 10 procent van hun woningen met een huur tot 650 euro verhuren aan mensen met een inkomen boven de 33 du...
Het Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS) is hét symbool dat aangeeft dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen d...
Anderhalf miljoen mensen met een beperking kunnen zich niet goed op de hoogte stellen van de standpunten van politieke partijen in de provincies. De w...
De ontoegankelijkheid van gemeentelijke websites voor mensen met visuele beperkingen en met een slechte handfunctie vormt al jaren een punt van zorg v...
Tweede Kamerlid Bochove heeft minister Donner gevraagd of hij wil gaan praten met de CG-Raad en de ouderenbonden over hun wens toegankelijk bouwen bet...
De CG-Raad, ouderenbonden CSO en de ANBO vinden het onvoorstelbaar dat niet alle nieuwe gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Zelf...
De Coalitie voor Inclusie is initiatiefnemer van de landelijke manifestatie, Het VN-verdrag waarmaken. De CG-Raad maakt deel uit van de Coalitie. Iede...
Kort samengevat luidt de visie van CG-Raad en NPCF: voorkeursbeleid alleen toepassen als er echt geen risico is voor de gebruiker.

Lees meer

Eind 2010 is de driejaarlijkse monitor toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten verschenen. Deze monitor wordt uitgevoerd door het Maatsc...
Mensen met een aandoening die een verzekering willen aanvragen, betalen vaak hogere premies. Bovendien duurt de beoordeling van hun verzekeringsaanvragen vaak langer.

Lees meer