In artikel 40 van het VN-gehandicaptenverdrag staat dat de verdragspartijen regelmatig bij elkaar moeten komen om de vorderingen in de diverse landen ...
Sinds 1 augustus 2009 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) ook van toepassing op het primair en voortgezet…

Lees meer

Hoe zit het met mensen die onder curatele staan en wilsonbekwaam zijn. Mag in zo'n geval de curator in zijn/haar naam stemmen, bijvoorbeeld bij…

Lees meer

Minister Klink heeft onlangs laten weten dat hij het preferentiebeleid verder wil uitbreiden. De CG-Raad heeft zijn verontrusting over dit plan uitges...
Staatssecretaris Bussemaker van VWS heeft de CG-Raad per brief laten weten dat zij een werkconferentie zal organiseren over het VN-verdrag van mensen ...