De CG-Raad heeft in 2009 gewezen op de strijdigheid van het wetsvoorstel Zorg en Dwang met het verdrag voor de mensenrechten (VN-Verdrag). Het kabinet...
Minister Veldhuijzen van Zanten (VWS) zal zich inzetten voor de bekrachtiging van het VN-verdrag voor mensen met een handicap. De voorbereidende werkz...
Veel mensen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie of autisme kunnen niet overweg met de OV-chipkaart. Voor hen moet er een tijdelijke kaart komen, zegt…

Lees meer

Eind maart heeft minister Donner toegezegd dat gemeenten strafmaatregelen tegemoet kunnen zien als hun sites ontoegankelijk blijven. Digitale informat...
Eind maart was er een landelijke manifestatie voor ratificatie door Nederland van het VN verdrag voor mensen met een beperking. Kamerlid Jetta Klijnsm...
De Coalitie voor Inclusie doet een dringend beroep op het kabinet om het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking nu snel te bekrachtig...
Er is in het kabinet geen draagvlak voor de bekrachtiging van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen van...
Vier jaar geleden ondertekende Nederland in New York het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het wordt nu spannend. Zal Nederl...
Per 1 januari mogen woningcorporaties slechts 10 procent van hun woningen met een huur tot 650 euro verhuren aan mensen met een inkomen boven de 33 du...
Het Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS) is hét symbool dat aangeeft dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen d...
Anderhalf miljoen mensen met een beperking kunnen zich niet goed op de hoogte stellen van de standpunten van politieke partijen in de provincies. De w...
De ontoegankelijkheid van gemeentelijke websites voor mensen met visuele beperkingen en met een slechte handfunctie vormt al jaren een punt van zorg v...