Kort samengevat luidt de visie van CG-Raad en NPCF: voorkeursbeleid alleen toepassen als er echt geen risico is voor de gebruiker.

Lees meer

Eind 2010 is de driejaarlijkse monitor toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten verschenen. Deze monitor wordt uitgevoerd door het Maatsc...
Mensen met een aandoening die een verzekering willen aanvragen, betalen vaak hogere premies. Bovendien duurt de beoordeling van hun verzekeringsaanvragen vaak langer.

Lees meer

Advies over biologicals

Wees voorzichtig met preferentiebeleid bij zogeheten biologicals.

Lees meer

De Stichting Waarmerk Drempelvrij onderzocht in opdracht van gehandicaptenorganisaties de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Slechts acht va...
Op aandringen van de CG-Raad komt er in 2011 een landelijke registratie van gehandicaptenparkeerkaarten. De kaarten krijgen een nummer waarmee parkeer...
De problemen in het leerlingenvervoer kunnen grotendeels worden opgelost als ouders en andere belangenbehartigers structureel meer invloed krijgen op ...
De bekrachtiging van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap gaat snel plaatsvinden. Dat heeft minister Verhagen laten weten, in zi...
Naar alle waarschijnlijkheid zal Nederland in 2011 het VN-verdrag ratificeren. Nederland is hiermee een van de laatste Europese landen die overgaat to...
Wat gebeurt er als u als chronisch zieke of gehandicapte een overlijdensrisico-, levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afslu...

Doorbraak in Straatsburg

Mensen uitsluiten van het kiesrecht omdat ze onder bewindvoering of curatele staan, mag niet. dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens g...
Eind 2009 heeft staatssecretaris Bussemaker het digitale informatiepunt Alles Toegankelijk gelanceerd. Het is een platform voor iedereen die iets wil ...