Op aandringen van de CG-Raad komt er in 2011 een landelijke registratie van gehandicaptenparkeerkaarten. De kaarten krijgen een nummer waarmee parkeer...
De problemen in het leerlingenvervoer kunnen grotendeels worden opgelost als ouders en andere belangenbehartigers structureel meer invloed krijgen op ...
De bekrachtiging van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap gaat snel plaatsvinden. Dat heeft minister Verhagen laten weten, in zi...
Naar alle waarschijnlijkheid zal Nederland in 2011 het VN-verdrag ratificeren. Nederland is hiermee een van de laatste Europese landen die overgaat to...
Wat gebeurt er als u als chronisch zieke of gehandicapte een overlijdensrisico-, levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afslu...

Doorbraak in Straatsburg

Mensen uitsluiten van het kiesrecht omdat ze onder bewindvoering of curatele staan, mag niet. dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens g...
Eind 2009 heeft staatssecretaris Bussemaker het digitale informatiepunt Alles Toegankelijk gelanceerd. Het is een platform voor iedereen die iets wil ...
Ziektekostenverzekeraar Uvit heeft per 1 juli haar preferentiebeleid uitgebreid.

Lees meer

Voor het eerst mogen verstandelijk gehandicapten die onder curatele staan meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hoewel ze goed zijn voor niet meer…

Lees meer

Eind mei werd in Amsterdam een gezaghebbend internationaal congres gehouden over informatietechnologie, het WCIT-congres. EU-commissaris Neelie Kroes ...
De Tweede Kamer reageerde blij en tevreden op de toezeggingen van minister Klink over de ratificatie en implementatie van het VN-Verdrag en de opricht...

Stemmen bij volmacht

Platform VG en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben gezamenlijk een notitie uitgebracht over stemmen bij volmacht. Eerder al brachten de organisaties samen een notitie uit…

Lees meer