Man in rolstoel met zijn kind in een speeltoestel Corona
Mensen met een beperking zijn nog nauwelijks betrokken bij de protocollen die door ondernemers en overheden worden gemaakt voor de anderhalvemeter sam...

Lees verder

Corona
Per 1 juli heeft het kabinet een versoepeling van de corona-maatregelen aangekondigd. Deze versoepeling geldt ook voor bezoek en logeren binnen de geh...

Lees verder

Vrouw in rolstoel in keuken Corona
De wooncrisis was er al, en is door de corona-crisis nog nijpender geworden. Voor mensen met een beperking is het vaak onmogelijk om een passende, toe...

Lees verder

Illustratief: bus aan het busplatform Corona
Na een felle lobby van onder andere Ieder(in) en aandacht vanuit de politiek is er een werkgroep opgestart om toegankelijkheid zo goed mogelijk op te ...

Lees verder

jonge vrouw in rolstoel thuis met poes op schoot Corona
Donderdag 25 juni vindt het laatste plenaire debat over de coronacrisis plaats voor het zomerreces. Ook is dit het laatste debat voordat de crisisstru...

Lees verder

iemand aan het werk op een laptop Corona
Ieder(in) heeft de GGD gevraagd om op korte termijn de toegankelijkheid van de GGD-websites te vergroten en een alternatief te bieden voor het telefon...

Lees verder

Houd afstand van 1.5 meter, lopend en fietsend in openbaar park Amsterdam Corona
Veel media-aandacht voor mensen met een beperking en chronische aandoening en de gevolgen van corona op hun dagelijkse leven deze week. Terechte aanda...

Lees verder

Iemand die een scootmobiel berijdt gezien van achterkant Corona
Dankzij de publicatie van het sectorprotocol zorgvervoer door het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) kan weer gebruik worden gemaakt van vervoer als ...

Lees verder

jonge vrouw met mondkapje in winkel Corona
Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen. Toch is er een grote groep mensen voor wie de crisis nog niet voorbij i...

Lees verder

Receptioniste met Down-sndroom Corona
Donderdag 18 juni spreekt de Kamercommissie van sociale zaken en werkgelegenheid over het thema armoede en schulden. Ieder(in) roept de commissie op o...

Lees verder

Mensen die in trein zitten met mondkapje op Corona
Reizigersvereniging Rover en belangenorganisatie Ieder(in) pleiten voor een uitzondering op de mondkapjesplicht voor mensen die door hun beperking of ...

Lees verder

vrouw is aan het schilderen Corona
Omdat er nogal wat vragen komen over het versoepelen van de bezoekregeling en hervatten van dagbesteding, heeft KansPlus in samenwerking met het LSR e...

Lees verder